nieuws

Kroegbaas bouwde illegaal appartementen

bouwbreed Premium

vaesrade- In het kerkdorp Vaesrade, gemeente Nuth, zijn de afgelopen tien jaar twaalf eenpersoonsappartementjes gebouwd zonder welke gemeentelijke vergunning ook. Loe Rietrae, cafe-, bar- en bistrohouder en eigenaar van dorpscafe ‘Oad Voajsje’, kreeg dit voor elkaar.

Recent kwam de clandestiene bouw aan de orde in de commissie Grondgebiedzaken van Nuth.

B en W spreken van een ‘erfenis’ uit het verleden. “Al die jaren repte niemand over de bouw. Er zijn bij de gemeente geen klachten binnengekomen. De bouwwerkzaamheden achter de voorgevels van cafe en bistro onttrokken zich aan het toezicht van de gemeenteambtenaren. We kunnen niet van onze medewerkers verlangen dat zij aan elke deur aanbellen om te kijken of ergens wordt gebouwd”, verdedigt wethouder mr. Henk van Malkenhorst van Ruimtelijke Ordening de bestuurlijke miskleun. “Misschien moeten we gedeeltelijk gaan legaliseren”, zei hij, niet het achterste van zijn tong tonend.

Sterfhuisconstructie

Inmiddels hebben ambtenaren van de gemeente een inventarisatie gemaakt van wat is gebouwd. De brandweer heeft de bouw gecontroleerd op brandveiligheid en vluchtwegen. B en W overwegen legalisatie van negen en sloop van drie appartementen.

Voor de bewoning wil het college een ‘sterfhuisconstructie’ toepassen door de woninkjes de status van vakantiehuisjes te geven. Met eigenaar Rietrae zijn hierover gesprekken gevoerd. Hij wacht de adviezen van zijn raadsman af.

De ‘nalatenschap’ waarmee Nuth nu in de maag zit, is afkomstig van twee voormalige colleges. Voormalig wethouder Lenoir van Ruimtelijke Ordening, die vorig jaar als zodanig niet herkozen werd, is afkomstig uit Vaesrade. Hij vervult in het dorp verschillende functies, zoals vice-voorzitter van de plaatselijke voetbalclub VV Vaesrade en heeft taken bij de schutterij.

Beide clubs hebben hun onderkomen vin ‘Oad Voasje’ gevestigd. Het cafe wordt geexploiteerd door Math Rietrae, een neef van de eigenaar.

Luchtfoto’s

Lenoir en zijn voorganger hadden kunnen weten dat er clandestien werd gebouwd. In 1992 werden luchtfoto’s gemaakt waarop, zij het minuscuul klein, de clandestiene bouw te zien is. In 1995 trok de fractievoorzitter van de PvdA, de huidige wethouder Hub Kockelkoren van sport en welzijn, aan de bel tijdens een raadsvergadering. Het college ging op onderzoek. “Ik was ontsteld over wat we aantroffen”, zegt Van Malkenhorst, in die periode wethouder van financien.

Op pagina 3: ‘Sloop illegale bouw niet eenvoudig.’

Reageer op dit artikel