nieuws

Jaarverslag Arbouw:Bouw wordt veiliger Werkelijk aantal ongevallen blijft in nevelen gehuld

bouwbreed

amsterdam – Het aantal ongevallen op de bouw is in 1998 licht gedaald ten opzichte van 1996-97. Vorig jaar kreeg 8,6 procent van het bouwplaatspersoneel een ongeval. In 1996-97 was dit 9 procent.

In 1998 hebben ‘slechts’ veertien dodelijke ongevallen plaatsgevonden. Dit maakt Arbouw, het kennisinstituut voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid, bekend.

Arbouw baseert zich op een onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) onder tienduizend bouwvakkers. De cijfers hebben uitsluitend betrekking op de bouwnijverheid en niet op de bouwgerelateerde beroepen. “De respons bedroeg 69 procent en is voldoende groot om statistisch betrouwbare uitspraken te doen over arbeidsongevallen”, licht Arbouw toe.

Arbouw heeft de resultaten van dit onderzoek vergeleken met EIB-onderzoeken uit de jaren 94-95, 95-96 en 96-97. Bij de eerdere onderzoeken werden geen 10.000, maar duizend bouwvakkers ondervraagd. De cijfers hebben uitsluitend betrekking op ongevallen op de werkplek of het werkverkeer.

Haaks

De conclusies die Arbouw trekt staan haaks op gegevens van de Stichting Bouwresearch (SBR), Aboma Keboma en de Arbeidsinspectie. SBR publiceerde onlangs de brochure ‘Een ernstig ongeval op de bouwplaats’. Volgens het boekje “blijkt dat er een toename is van het aantal ernstige en dodelijke ongelukken.” Ing. J. A. de Knegt van Aboma Keboma, die in opdracht van de SBR de brochure schreef, constateert op 28 april in een interview met deze krant dat het aantal ongevallen op de bouw toeneemt. In dit interview plaatst hij vraagtekens bij de betrouwbaarheid van EIB-onderzoeken.

Arbouw-woordvoerder P. Horstman zegt geen verklaring te hebben voor de discrepantie tussen de gegevens van Arbouw en de conclusies die SBR en Aboma Keboma eerder dit jaar trokken. “Ieder zijn eigen verantwoordelijkheid”, luidt zijn commentaar.

Arbouw telt zes doden minder dan de Arbeidsinspectie. De afdeling voorlichting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waaronder de Arbeidsinspectie valt, maakte in februari aan deze krant bekend dat in 1998 in de bouw twintig dodelijke ongelukken hadden plaatsgevonden. Daarbij waren de bouwgerelateerde sectoren niet meegerekend. Arbouw-woordvoerder Horstman daarentegen zegt dat de Arbeidsinspectie nog geen gegevens over 1998 kon overleggen. Daarom heeft Arbouw zich gebaseerd op informatie van de collectieve verzekeraars.

Reageer op dit artikel