nieuws

Grote uitvoeringsinstellingen mordicus tegen reorganisatie

bouwbreed

amsterdam – De kabinetsplannen rond de uitvoering van de sociale zekerheid krijgen forse oppositie van de grote uitvoeringsinstellingen Sfb en GAK. Termen als ineffectief, risicovol en duur zijn nog de minste kwalificaties. Beide doen een dringend beroep op de Tweede Kamer de reorganisatie achterwege te laten.

In uiterst diplomatieke bewoordingen juicht Sfb-uosv de bedoelingen achter de nieuwe organisatiestructuur toe. Die zijn volgens het kabinet een loket voor het aanvragen van een ww- of wao-uitkering en arbeidsbemiddeling waardoor doelstellingen als vermindering van het aantal werklozen en arbeidsongeschikten efficienter bereikt zouden kunnen worden. In dat plan wordt ook de claimbeoordeling voor ww en wao gelegd bij de nieuwe centra voor werk en inkomen (CWI’s).

Gesleep

Alleen dat al verdient in de ogen van de uitvoeringsinstellingen geen schoonheidsprijs. Door de splitsing van claimbeoordeling en het daadwerkelijk verstrekken van uitkeringen te scheiden, ontstaat er een gesleep met dossiers dat buitengemeen inefficient is. Bovendien vindt Sfb-uosv dat claimbeoordeling, premie-inning, premieverstrekking en reintegratie van arbeidsgehandicapten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Alleen dat is al een reden om die zaken in een hand te houden.

Ook betekent de nieuwe organisatiestructuur de zoveelste reorganisatie in sociaal verzekeringsland in korte tijd. Bovendien is die reorganisatie van een dergelijke omvang dat gedurende geruime tijd de uitvoeringsinstellingen intern bezig zullen zijn. Dat verstoord de broodnodige externe werkzaamheden waaronder reintegratie.

“Het kabinet streeft naar een effectiever werkende uitvoering. De nu voorgestelde structuur wordt zodanig gecompliceerd dat aan dat streven ernstig tekort wordt gedaan. Dat op zich vraagt dus al om herbezinning”, schrijft Sfb-directeur Hans Scheerder.

Hij wijst erop dat alleen al tussen de uitvoeringsinstellingen en de CWI’s 7000 tot 8000 werknemers van werkplek en functie zullen moeten wisselen. “Het veranderingsproces zal een bijzonder kostbaar proces zijn, mede door de benodigde sociaalplankosten en desinvesteringen bij de huidige uvi’s”, aldus Scheerder.

Het GAK voegt aan die kritiek nog toe dat in zijn ogen de kosten van de uitvoering van de sociale zekerheid zullen stijgen in plaats van dalen zoals het kabinet wil. Dit komt door de toenemende bureaucratie als gevolg van de scheiding van claimbeoordeling en uitvoering, schrijft GAK-directeur Veentjer in zijn brief aan de Tweede Kamer.

Nieuwelingen

Het streven van het kabinet om de toegang voor nieuwelingen op de markt van de sociale zekerheid te vergroten, kan eveneens weinig genade vinden in de ogen van het GAK. Daarbij gaat het voornamelijk om de voorspelling van het kabinet dat die nieuwelingen 30 procent goedkoper zouden kunnen werken. Dat nu neemt Veentjer met een korrel zout. Door onder meer standaardisering van software zou concurrentie in zijn ogen minder goed van de grond komen. Die standaardisering is nodig om het werkgevers makkelijker te maken over te stappen naar een andere uvi.

Beide organisaties zijn het dan ook hardgrondig met elkaar eens. Als er iets op de helling moet, dan niet de uitvoering van de sociale zekerheid, maar de kabinetsplannen.

Reageer op dit artikel