nieuws

Gemeenten vormen front tegen erosie

bouwbreed

sittard – Twintig gemeentebesturen uit Zuid-Limburg binden gezamenlijk, met de provincie, het Waterschap Roer en Overmaas, drie landinrichtingsdiensten en de Limburgse Land en Tuinbouw Organisatie (LLTB) de strijd aan tegen de bijna regelmatig optredende landbouwerosie. Zij ondertekenden gisteren in Sittard een samenwerkingsovereenkomst. Alle partijen verplichten zich om, binnen een halfjaar, plannen uit te werken. Die resulteren in een nieuwe overeenkomst waarin uitvoering en financiering worden geregeld.

In grote lijnen komen de plannen neer op cultuur, natuur en civieltechnische maatregelen. De civiele werken worden vooral uitgevoerd in de ruilverkavelingsgebieden, Margraten, Margraten-Oost en het Centraal Plateau bij de luchthaven Maastricht-Airport. Voor het indammen van de erosie en tegengaan van vervuilde straten en riolen, investeerde het Waterschap Roer en Overmaas de laatste jaren tientallen miljoenen guldens in het aanleggen van eveneens tientallen waterbuffers. Dat is niet voldoende geweest. In de afgelopen twee jaar had het Heuvelland, bij zware stortbuien, nog altijd met dikke modderlagen te kampen, omdat de buffers overliepen.

Reageer op dit artikel