nieuws

Gemeenten in Utrecht allemaal financieel gezond

bouwbreed Premium

utrecht – Alle 36 gemeenten in de provincie Utrecht zijn financieel gezond, zo meldt het provinciaal bestuur in een financieel overzicht. De gemeentelijke begrotingen voor 1999 zijn structureel sluitend, reeel en bovendien op tijd ingediend bij de provincie.

In Utrecht komen geen zogenaamde ‘artikel-12’ gemeenten voor, gemeenten die onder curatele van het Rijk staan. Vleuten-De Meern, Harmelen en Maartensdijk staan wel onder preventief toezicht van de provincie, maar dat houdt verband met de herindelingsprocedures waarin deze drie gemeenten zich bevinden.

Hoewel de definitieve cijfers nog niet beschikbaar zijn, is duidelijk dat de gemiddelde lastenstijging voor burgers in de provincie Utrecht dit jaar toeneemt met 4,5 procent. Dit is vooral te wijten aan verhoging van de onroerende-zaakbelasting, de rioolrechten en de reinigingsrechten. De reserves en vrije bestedingsruimte van de Utrechtse gemeenten stijgen in 1999 met gemiddeld zeven procent.

Ook de drie Utrechtse waterschappen en de 21 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden staan er financieel goed voor. Zes van deze samenwerkingsverbanden staan onder preventief toezicht. Niet om hun financiele positie, maar omdat ze de rapportagetermijn hebben overschreden.

GS van Utrecht blijven zich zorgen maken over de financiele ontwikkeling van de Vinex-locaties in de provincie. Met name het uitblijven van voldoende middelen voor de aanleg van hoogwaardige infrastructuur en openbaar vervoer stemt het college bezorgd.

Reageer op dit artikel