nieuws

Continuiteit wegenbouw nog steeds ver te zoeken

bouwbreed Premium

den haag – De winterdip bestaat nog altijd in de wegenbouw. De handtekening van de overheid in 1993 om te zorgen voor meer continuiteit in de opdrachtenstroom, heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. In de eerste twee maanden van dit jaar zat bijna tien procent van de beschikbare wegenbouwers noodgedwongen thuis.

Al jarenlang staat de binnenjaarlijkse discontinuiteit in de gww-sector hoog op de agenda van de organisaties. De manier waarop werken door de verschillende overheden worden aanbesteed, liggen aan de discontinuiteit ten grondslag. In het najaar, wanneer blijkt dat er een paar potjes geld over zijn, worden naarstig plannen uit de kast gerukt die nog voor het einde van het jaar kunnen worden uitgevoerd.

Het fenomeen zorgt voor gedwongen ledigheid bij een deel van de werknemers in de wegenbouw in de eerste maanden van het jaar, terwijl de rest ook al niet optimaal kan worden benut. Met het gevolg dat in de rest van het jaar extra overwerk moet worden verricht om de gevraagde productie aan te kunnen.

De Bouwers van Infrastructuur NVWB berekenen in hun barometer dat de zogenoemde winterdip in januari en februari van dit jaar zodanig groot was, dat 3500 werknemers van de beschikbare 37.000 thuis hebben gezeten. Anders dan andere jaren zet de daling al in oktober in. Volgens de NVWB is dat echter een gevolg van de zware regenval afgelopen najaar.

Nihil

De infrabouwers maken zich zorgen over de nog steeds bestaande winterdip. “Het werk hoopt zich op naar voorjaar en zomer. Daarmee komt de dreiging van – deels onwettige – overwerksituaties weer op het uitvoerend bedrijfsleven af”, aldus de NVWB.

Een bijkomend probleem is dat de werkonzekerheid in de winter voor onvrede zorgt bij de werknemers. Gedeeltelijk is dat probleem op te lossen door gebruik te maken van het gww-jaarmodel. Desondanks wordt geconstateerd dat te veel vaklieden ieder jaar de bedrijfstak de rug toekeren.

Het meest ergerlijk vindt de NVWB nog wel dat er wel afspraken met de overheid liggen, maar dat zes jaar na dato de resultaten daarvan nog nihil zijn.

Reageer op dit artikel