nieuws

Aanpak van vochtig binnenklimaat verlicht klachten aan luchtwegen

bouwbreed

den haag – Het Astmafonds heeft een brochure gemaakt voor mensen die het binnenklimaat in hun woning willen verbeteren. Bouwtechnische ingrepen kunnen luchtwegproblemen flink verminderen. Het maken van (ver)bouwplannen is een goed moment om actie te ondernemen.

Ruim anderhalf miljoen mensen in Nederland hebben luchtwegklachten. Veel van dit soort problemen zijn het gevolg van allergische reacties op eiwitten afkomstig van planten en dieren. Binnenshuis gaat het dan vooral om uitwerpselen van de huisstofmijt en om schimmelsporen.

Zowel schimmels als mijten gedijen goed in een vochtig binnenklimaat. Schimmels groeien vooral bij een relatieve luchtvochtigheid van 70 procent en hoger; huisstofmijt vermeerdert zich het snelst bij 25 graden Celsius en een relatieve luchtvochtigheid van 75 procent. Het bestrijden van vocht in huis levert daarom een grote bijdrage aan het verminderen van allergische reacties bij mensen met luchtwegklachten.

Kruipruimte

Het Astmafonds heeft in samenwerking met het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening & Milieubeheer een gratis brochure gemaakt met praktische tips. De brochure is bestemd voor mensen die bij het bouwen of verbouwen van hun huis extra aandacht willen schenken aan de kwaliteit van het binnenmilieu, met name als zijzelf of (een van) hun huisgenoten problemen hebben met hun luchtwegen.

De schrijvers benadrukken dat een goede isolatie nooit de veroorzaker is van een te vochtige binnenlucht. Het probleem ligt eerder aan een ventilatie die niet is afgestemd op de hoeveelheid vocht die in de woning vrijkomt.

Uiteraard produceren koken en douchen veel vocht in huis. Maar ook bouwvocht, lekkages, doorslaande muren en luchtlekken tussen kruipruimte en de rest van het huis vormen belangrijke bronnen van vocht. De brochure besteedt in het kort aandacht aan de technische mogelijkheden om deze bronnen aan te pakken, en behandelt de verschillende manieren waarop je kunt ventileren: ongereguleerd, natuurlijk, gereguleerd, en gebalanceerd.

Ook gelijkmatig verwarmen blijkt een goede zet om een te hoge relatieve luchtvochtigheid te voorkomen, en de voor- en nadelen van de verschillende typen verwarming komen aan bod.

Roken

Eerder deze maand maakte het CBS bekend dat het aantal sterfgevallen tengevolge van klachten aan de luchtwegen in 1998 6,5 procent hoger lag dan in 1997. Het Astmafonds (telefoonnummer 033-4341212) benadrukt dat deze stijging geen gevolg is van de (inderdaad) toenemende verslechtering van het binnenmilieu van woningen. Oorzaken zijn de toenemende vergrijzing en het feit dat twee tot drie decennia geleden meer vrouwen zijn gaan roken. Het is duidelijk dat een adequate ventilatie ook erg belangrijk bij het beschermen van niet-rokende huisgenoten.

Astma, bronchitis en emfyseem

ù Mensen met astma hebben last van een vernauwing van de luchtwegen. Hun benauwdheid komt in aanvallen, afgewisseld met perioden zonder klachten. De vernauwing ontstaat doordat na prikkeling hun slijmvliezen opzwellen en meer slijm en vocht produceren dan normaal.

De benauwdheid astma lijkt enigszins op die van chronische bronchitis en longemfyseem, twee aandoeningen die samen ook wel bekend staan als copd (chronische obstructieve longaandoeningen).

ù Chronische bronchitis is een ontsteking van het slijmvlies in de luchtwegen. De patienten hebben het vrijwel steeds wat benauwd, hoesten veel, en geven dan slijm op.

ù Bij emfyseem is de veerkracht van de longblaasjes sterk verminderd, waardoor de patient voortdurend kortademig is. Bij het ontstaan speelt roken een belangrijke rol.

ù Cara is een verouderde overkoepelende term voor astma, bronchitis en longemfyseem. Naast benauwdheid is ook de prikkelbaarheid van de luchtwegen een gezamenlijk kenmerk van deze drie aandoeningen.

Reageer op dit artikel