nieuws

Succesje voor puinrecycling

bouwbreed Premium

den haag – De Raad van State is de Feep van der Heiden Puinrecycling BV uit Huizen gunstig gezind geweest. De Raad keurde de nieuwe milieuvergunning van het bedrijf voorlopig goed. Dat is een prettig gegeven voor de puinverwerker, die in een reeks procedures is verwikkeld met het naburige bedrijf, de Kalkzandsteenfabriek Rijsbergen BV. De kalkzandsteenfabriek is eigenaar van de gronden aan Blaricummerstraat waarop Van der Heiden gevestigd is, en wil dat er wordt ontruimd. De fabriek zou het terrein nodig hebben voor een bedrijfsuitbreiding. Nieuwe producten vergen meer opslagmogelijkheden.

De gemeente is in deze kwestie geen partij, maar wel de instantie waar de bedrijven mee moeten samenwerken voor hun milieuvergunning en hun bouwplannen. Hoewel Feep van der Heiden een bestaand bedrijf is, beschikte het nog niet of een deugdelijke milieuvergunning. Dat is wel vereist om te mogen werken. Eind vorig jaar verleende de gemeente Van der Heiden die benodigde vergunning.

Dat was tegen het zere been van kalkzandsteenfabriek, die naar de Raad van State stapte. Het zou niet aangaan om een bedrijf een vergunning te verlenen dat spoedig moet wijken voor een uitbreiding van de kalkzandsteenfabriek. Hierover zegt rechter E. Berg van de Raad van State dat de kalkzandsteenfabriek de uitbreidingsplannen “te weinig concreet” heeft gemaakt, en dat daarvoor de gewraakte vergunning dus niet geschorst behoeft worden.

Ontruimingseis

Advocaat van de kalkzandsteenfabriek, Jan Stoop, meldt dat de kantonrechter in Hilversum inmiddels een ontruimingseis van de kalkzandsteenfabriek heeft toegewezen. Per 1 april volgend jaar zou Van der Heiden moeten opkrassen. Stoop verwacht echter dat Van der Heiden hoger beroep instelt tegen het Hilversumse vonnis.

Bij de rechtbank in Amsterdam loopt nog een andere procedure, waarin Van der Heiden volgens Stoop geld eist van de kalkzandsteenfabriek. Dit omdat hij het eerste recht van koop van het perceel aan de Blaricummerstraat zou hebben.

Tot slot loopt er bij de Raad van State nog een procedure tegen het nieuwe gemeentelijke bestemmingsplan voor het gebied rond de Blaricummerstraat. In die zaak zal de raad op korte termijn uitspraak doen.

De uitspraak van de Raad van State in de milieuvergunningszaak betreft overigens een voorlopig oordeel. Over een aantal maanden komt de kwestie nog in een zogenoemde bodemprocedure aan de orde.

Bij Van der Heiden Puinrecycling was niemand beschikbaar voor commentaar.

Reageer op dit artikel