nieuws

Regels op komst om legionella te voorkomen

bouwbreed

den haag – Er komen nieuwe regels om epidemieen als de veteranenziekte te voorkomen. Minister Pronk van VROM heeft daartoe een wijzigingsvoorstel voor de Waterleidingwet naar de Raad van State gestuurd. De inhoud van de regels die de legionellabacterie moeten beteugelen, worden pas bekend gemaakt als de wet naar de Tweede Kamer gaat.

De nieuwe richtlijnen gaan alleen gelden voor drinkwater dat centraal wordt verwarmd, zoals in zorginstellingen, hotels, flats en stadswijken. Stadsverwarming hoeft niet aan de regelgeving te voldoen omdat het een gesloten systeem is dat niet voor consumptie wordt gebruikt. Ook de boilers van particulieren vallen niet onder de regels. Consumenten worden geacht zelf te kunnen beslissen welk risico ze willen lopen.

Tegelijk heeft Pronk zes locaties aangewezen die een pilot-status krijgen voor de aanleg van een dubbele waterleiding. Het zijn Leidsche Rijn (Utrecht), Meerhoven (Eindhoven), Noordwest (Wageningen), Buitenhof (Druten), GW-terrein (Amsterdam) en Dichteren (Doetinchem).

Reageer op dit artikel