nieuws

Milieubeweging keert zich tegen villa’s in Groene Hart

bouwbreed

den haag – De milieubeweging maakt zich ernstig zorgen over de ideeen die leven bij de provincies Noord- en Zuid-Holland en de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Leiden en Haarlemmermeer om in het Groene Hart de bouw van luxe villa’s mogelijk te maken.

Beleidsmedewerker T. Janssen van de Stichtse Milieufederatie in Utrecht zegt desgevraagd verbijsterd te zijn, omdat de luxe woningen onder meer zijn gedacht in Groot Mijdrecht. “Er is net een convenant gesloten om in dat gebied groen te ontwikkelen. Daar waren gedeputeerden van Noord- en Zuid-Holland bij betrokken. Dan kun je niet kort daarna dit soort ideeen lanceren.

De suggestie om luxe villa’s in het Groene Hart te bouwen staat in het rapport ‘De Driehoek in beeld’. Het betreft een schets van de toekomstige ontwikkeling van het gebied tussen Amsterdam Haarlem en Leiden in de jaren van 2010 tot 2030. De bouw van villa’s in het groen en aan het water wordt gezien als een oplossing voor de toenemende vraag naar dure woningen en een methode om het wegtrekken van welgestelden te voorkomen. Ook wordt het gezien als een mogelijkheid om extra groen en water te financieren. De kavels waarop de huizen kunnen worden gebouwd zullen namelijk erg duur worden. Groot Mijdrecht, Nieuw Vennep-West, Aalsmeer, de stroomrug van de Oude Rijn en delen van de bollenstreek worden in het rapport genoemd als mogelijke locaties voor zwermen, zoals de villa’s in het groen en langs het water worden genoemd.

Voorzichtiger

Woordvoerder K. van Rijn van de provincie Noord-Holland haastte zich gisteren te zeggen dat het nog slechts gaat om ideeen en dat geen sprake is van kant- en klare plannen. Bovendien wees hij er op dat het rapport verder gaat dan het standpunt van de stuurgroep van het project. De stuurgroep is voorzichtiger als het gaat om bouw in het groene hart en wil daarvoor eigenlijk alleen de randen benutten”.

Balonnetjes

Beleidsmedewerker Janssen van de Stichtse Milieufederatie is daardoor allerminst gerustgesteld. “Ideeen worden niet voor niets gelanceerd. Het zijn ballonnetjes die worden opgelaten met de bedoeling er later op terug te komen. Zo gaat dat altijd.”

De milieufederaties van Noord- en Zuid-Holland en Utrecht hebben in maart al in een gezamenlijke brief geprotesteerd tegen de ideeen voor villa’s in het Groene Hart. De besturen van de betrokken overheden zijn maar ten dele aan de bezwaren tegemoetgekomen door uit te spreken dat ze op bescheiden schaal en alleen aan de randen van het Groene Hart de bouw van villa’s mogelijk willen maken.

De milieufederaties vrezen dan ook een aantasting van het Groene Hart., omdat de dure woningen autoverkeer zullen generen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels