nieuws

Bouwteam: als het nodig is en met wederzijds respect

bouwbreed Premium

eindhoven – Een bouwteam heeft alleen zin als het echt nodig is. Het kan geld en tijd besparen, maar werkt alleen als de deelnemende partijen elkaar op basis van gelijkwaardigheid en met wederzijds respect behandelen. Kan het zonder bouwteam, dan verdient dat de voorkeur.

Die conclusie valt te trekken uit het symposium ‘Toekomst voor het bouwteam?’, gehouden door Cheops, de Studievereniging Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. De meeste sprekers waren niet erg tevreden over het bouwteam als werkwijze en contractvorm.

“Het bouwteam in zijn zuivere vorm werkt slecht. Alles gaat alleen maar goed zolang het goed gaat”, vond ir. Ernst Molier, managementadviseur bij Witteveen en Bos. “In de onderhandeling met de aannemer komt nooit de meest scherpe prijs naar boven en de opdrachtgever heeft in een bouwteam minder greep op het proces”, stelde dr. Joris Houben van het Directoraat Generaal Rijkswaterstaat. “De architect is vaak de dupe van het bouwteam, omdat de partijen elkaar zelden als gelijkwaardig zien en niet met respect behandelen”, was de ervaring van ir. Theo Timmers en ir. Arie van Rangelrooij van architectenbureau Thomassen Vaessen te Eindhoven.

“De onderlinge verhoudingen zijn belangrijk, of het nu in een bouwteam is of in een andere organisatie. Als de verhoudingen goed zijn, maakt het weinig uit welke vorm je contractueel aan een project geeft”, zei ir. J. Neggers van de Brink Groep Eindhoven. Hij voegde eraan toe: “Het bouwteam heeft echter wel een voordeel. Het levert een tijdsreductie op, door het ineenschuiven van het bouwproces. Maar er is wel een sterke hand nodig, een hoofdverantwoordelijke in het team. Als niet iedereen zich inzet, dan kan een bouwteam niet slagen.”

Ir. Bert Roelofs, directeur van BM Managers van het Bouwproces, noemde ook de kostenreductie als een voordeel van het bouwteam. Die winst wordt behaald doordat de aanbestedingsfase komt te vervallen en als de partners zich gezamenlijk inzetten voor het doel: een project realiseren tegen zo laag mogelijke kosten. Dat werkt het beste, als iedere deelnemer een percentage van de extra winst krijgt toebedeeld.

Toekomst

Misschien is de hele discussie over wel of geen bouwteam overbodig als we een blik op de toekomst werpen. Dat stelt dr. Wim Bakens, secretaris generaal van het International Council for Building, Research Studies and Documentation (CIB) in Rotterdam. “Wat staat er te gebeuren op de wereldmarkt? De huidige derde wereld, Zuid Oost Azie en vooral China gaan een enorme groei doormaken. De markt gaat er dus heel anders uitzien. Japan speelt daarop in met de productie van woningen in de fabriek, foutloos en aangepast aan de wensen van de opdrachtgever. De prijs is tien procent lager dan van traditionele woningen. Dat zou wel eens de bouwwijze van de toekomst kunnen zijn. Het gaat dan niet meer om het project, maar om het product”, aldus Bakens.

Als dat waar is, verliest het bouwteam zijn levensvatbaarheid. Het wordt een contractvorm van het verleden, achterhaald door een nieuwe relatie tussen investeerder en producent.

Reageer op dit artikel