nieuws

Bouwbonden willen hom of kuit Summiere toezegging van de werkgevers belooft weinig goeds Vervolg van pagina 1

bouwbreed Premium

den haag – Met een telefonische uitnodiging “om de onderhandelingen maar te hervatten” heeft mr. Van Hove, cao-onderhandelaar voor de bouw-cao namens de werkgevers in de bouw, zeer summier gereageerd op het ultimatum dat de bouwbonden hadden gesteld.

De bouwbonden tonen zich niet tevreden. Ze willen hom of kuit. Het ultimatum vermeldde namelijk meer zaken, waarop in het geheel niet is gereageerd. Werkgevers hadden ook moeten aangeven dat ze afspraken wilden maken over de punten, die met zoveel woorden in dat ultimatum staan.

“De in het ultimatum genoemde zaken zouden onderwerp van bespreking moeten zijn”, verklaart eerste onderhandelaar van de bouwbond FNV. “Maar werkgevers hebben het daarover met geen woord gehad.” Volgens het ultimatum hadden werkgevers zich bereid moeten verklaren te onderhandelen over :

– een loonsverhoging van 3,5 procent, een uitkering van duizend gulden en verhoging van de onkostenvergoedingen;

– aanpassing van de vorstverletregeling met de mogelijkheid om het eigen risico te verzekeren bij het Risicofonds;

– inzet van arbo-adviseurs en verbetering van arbeidsomstandigheden;

– een toelatingsregeling voor uitzendbureaus;

– wijziging van de voorwaarden voor de opleidingsbonus voor leerling-werknemers;

– hogere aanvulling van de uitkering van werklozen en arbeidsongeschikten en bij ongevallen;

– meer seniorendagen en voortzetting van de werkgelegenheidsafspraken.

Daarover is door werkgevers met geen woord gerept. Ze zijn zelfs niet ingegaan op de in het ultimatum aangegeven uiterste datum, waarop dat overleg moest zijn hervat. Letterlijk zegt het ultimatum daarover: “Uiterlijk 12 april dienen deze onderhandelingen te starten om ten laatste op vrijdag, 16 april 1999 voor 15.00 uur te resulteren in een nieuwe cao”.

Maar Van Hove heeft de bonden zelfs geen datum genoemd. Al evenmin hebben de werkgevers in het telefoongesprek aangegeven hun eerder uitgebrachte eenzijdig vastgestelde eindbod, waarin onder andere twee procent loonsverhoging was opgenomen, in te trekken.

Acties

De bouwbonden waren toch al van plan de voorgenomen actiebijeenkomsten tot en met 16 april door te zetten, ook al zouden werkgevers heel royaal op het ultimatum hebben geantwoord.

Nu slechts een uitnodiging tot hervatting van het overleg kon worden verkregen, hebben die acties om druk op de ketel te houden des te meer zin, aldus vernamen wij.

Volgens het landelijk actiecentrum worden deze week duizenden werknemers verwacht op de vijf regionale bijeenkomsten. De eerste vindt maandag plaats in Heerenveen. Daar zullen de bouwvakkers, die er een halve dag staken voor over hebben, worden toegesproken door FNV-voorzitter Lodewijk de Waal en voorzitter Freek van der Meulen van de bouwbond CNV.

Vrijdagavond vond in Tilburg een ludieke actie met een serieuze ondertoon plaats. Burgemeester Stekelenburg, die werd geacht een paar jubilerende leden van de Tilburgse afdeling van de bouwbond FNV toe te spreken, kreeg een houtgevlochten nest van 1,5 meter doorsnee overhandigd met daarin een broedende kip, die AVBB-voorman Brinkman moest voorstellen, die niet in staat bleek een goede cao uit te broeden.

Stekelenburg werd gevraagd als adviseur van werkgevers in de bouw te gaan optreden, zoals hij dat ook bij de politie-cao deed.

Reageer op dit artikel