nieuws

Aannemer begint naviduct Enkhuizen

bouwbreed

lelystad/hoorn – De Combinatie Naviduct Krabbersgat gaat voor een bedrag van 98,2 miljoen gulden bij Enkhuizen een naviduct aanleggen. Het project moet op 1 mei 2003 gereed zijn. De aannemerscombinatie is momenteel bezig met de voorbereiding waaronder het inpeilen van het projectgebied.

Het werk is op 21 maart dit jaar aan de combinatie gegund voor een bedrag van 98,2 miljoen gulden aan de Combinatie Naviduct Krabbersgat bestaande uit Aannemingsbedrijf VBK-Hoorn, Van Laere en Boskalis. Ing. A. Weppner, voorzitter raad van bestuur van de aannemerscombinatie, laat weten dat 42 miljoen daarvan voor baggerwerk is dat door Boskalis gedaan zal worden. De rest, zo’n 56 miljoen gulden, is civiel werk voor VBK-Hoorn en Van Laere.

Momenteel wordt buiten gewerkt aan inpeilen van de profielen. Deze nulmeting is voorgeschreven in de RAW-systematiek. Dan wordt zekerheid verkregen dat wordt uitgegaan van de actuele situatie. De gegevens waarop het ontwerp van Rijkswaterstaat en de prijs van de aannemer is gebaseerd zijn al in een veel vroeger stadium bepaald. Verder wordt intern gewerkt aan voorbereidingen, in eerste instantie van het baggerwerk. Het werk moet 1 mei 2003 worden opgeleverd.

Het project is uniek. Er wordt een sluis boven de autoweg gebouwd, de bodem van de sluiskolken is het dak voor de autoweg die eronder door loopt. Het naviduct wordt aangelegd om oponthoud als gevolg van de te beperkte capaciteit van de huidige Krabbersgatsluizen te vermijden. Uitbreiden van de sluis met een tweede sluiskolk en de weg erover laten lopen bleek een slechte oplossing. Dan zou de brug over de sluis bij het schutten nog steeds voor teveel vertraging voor het autoverkeer op de N23 zorgen. Een tunnel buiten de sluis om bleek ook te duur. Gekozen werd daarom een grotere sluis te bouwen en de weg er onderdoor te laten lopen.

Aanpassing

De gunning van het project heeft nogal op zich laten wachten. Opdrachtgever Rijkswaterstaat had de aannemer al veel eerder geselecteerd. Maar het Ministerie van Verkeer en Waterstaat kon de jaarlijkse aanpassing van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport pas na de presentatie van de begroting van de regering op de derde dinsdag in september rond krijgen. Veel projecten zijn geschrapt, anderen zijn gekort, waaronder het project voor het naviduct in Enkhuizen.

Om aan het beschikbare budget te komen zijn aanpassingen nodig geweest aan het ontwerp. Daarmee is tijd gemoeid geweest waardoor de contractsdatum uiteindelijk op 21 maart is uitgekomen.

Reageer op dit artikel