nieuws

Vijfhonderd man de straat op voor nieuwe bouw-cao

bouwbreed

Vijfhonderd man de straat op voor nieuwe bouw-cao

den haag – Metselaar Peter Deen is om kwart over acht vanuit West-Friesland vertrokken richting de Haagse Houtrusthallen om namens de FNV “een signaal af te geven”. Het kaderlid van de bond oogt nog zeer fris en optimistisch. “Je moet er niet van wakker liggen, dat is verkeerd.”

In de hal van het sportcomplex vult hij staande aan een tafel zijn declaratieformulier in, want “moeder wil ook brood”. Om hem heen doen tientallen mensen hetzelfde. Hoewel hij van nature niet zorgelijk is aangelegd, baart het uitblijven van de bouw-cao hem wel degelijk zorgen. De bouwsector is momenteel een vrij chaotische wereld constateert de metselaar. “De werkgevers kleden de cao uit, de drastische verlaging van de jeugdlonen, daar moeten we niet naar toe”, zegt hij lachend, terwijl hij zich naar het strijdtoneel begeeft.

Tegen elven raakt een klein deel van de tribunes langzaam bevolkt met kaderleden van FNV, CNV en de vakvereniging Het Zwarte Corps. Het doel is duidelijk leesbaar op de buttons die bij de ingang zijn uitgedeeld: ‘samen voor een goede cao’.

Onder het publiek overwegend vertegenwoordigers van de FNV en CNV, duidelijk herkenbaar aan petjes, rode of blauwe bodywarmers en witte vuilniszakken met de bond-opdruk.

Gelaten

Over een balustrade boven in de sportzaal slaat timmerman J. Grobben het tafereel rustig gade. Maar deze houding drukt niet zijn gevoel uit. Innerlijk is hij boos. “Het cao-boekje is te dik. Laat ze (de werkgevers, red.) maar zeggen wat eruit moet. Over die paar roostervrije dagen, daar waren ze het snel over eens, ja, dank je de koekoek.”

Niet alleen op deze actiebijeenkomst, maar ook thuis is de cao onderwerp van gesprek. “Ik moet me zelf afremmen om er niet steeds over te beginnen. Maar ze zijn het thuis wel gewend, want wie ging werken, werd lid van de vakbond en een cao komt niet zo maar, weet de timmerman inmiddels uit ervaring.

Persoonlijk zal de nieuwe cao hem niet meer raken. De timmerman ging na 43 jaar dit jaar met de vut, toch gaat hij door met de strijd, uit een gevoel van verantwoordelijkheid. “Voor de toestromers. De jongeren moeten ook een goede boterham hebben, daar hebben ze recht op.”

Volgens Grobben zijn de werkgevers – door niet te willen onderhandelen – uit op sociale onrust. “De cao is in de loop der jaren aanzienlijk verslechterd. Je zou haast terug willen naar de tijd van de koppelbazen, toen kon je in elk geval veel meer verdienen.”

Boe-geroep

Intussen worden in de arena harde woorden gesproken door de drie bondsleiders. Hun uithalende kritiek richting werkgevers wordt met applaus beloond. De sprekers worden geintroduceerd door de Rotterdamse cabaretiere Carry, die met haar veelal sexistische opmerkingen het overwegend mannelijke publiek gemakkelijk op haar hand krijgt. Af en toe haalt ze venijnig uit naar het AVBB en Elco Brinkman. Het oefenen van het boe-geroep vindt enthousiaste navolging.

H.A. van der Land vindt de houding van de werkgevers “een kwestie van onfatsoen”. De arbeidsomstandigheden zijn er volgens het kaderlid van Het Zwarte Corps “in elk geval niet op verbeterd”. De machinist haalt fel uit naar de werkgevers over de vorstverletregeling. “De werkgevers wilden zelf een eigen risico van negen dagen. Maar het gevolg is dat mensen de ww worden ingestuurd, nulcontracten krijgen aangeboden en onbetaald overwerk moeten verrichten.”

Zorgen

Vooral de arbeidsomstandigheden en de sociale voorzieningen baren hem zorgen. “Als je een keer in de ww komt, ben je een dag bezig voordat je weet of je wel of geen uitkering krijgt.” Hij vindt het niet gepast in deze tijd dat je zo op straat kan worden gezet. “Ook ik heb een contract voor een onbepaalde tijd, ik kan zo vertrekken.”

De voorgenomen acties komen de bouwbranche zeker niet ten goede. “We hebben al een grote vergrijzing in de bouw. De kans is groot dat werkgevers over tien jaar in de problemen raken.” Toch verwacht hij dat de gezamenlijke bonden er wel uitkomen, “maar dat zou wel eens lang kunnen duren”.

Vanuit de bar volgt districtsbestuurder C.N. Peijster de happening op afstand. Morgen zal hij bij de eerste actie van de partij zijn. “In Rotterdam delen we speldenprikken uit die werkgevers goed zullen raken. Ik hoop dat ze bereid zijn alsnog goede afspraken met ons te maken. Anders wordt het echt gelazer.”

De druk bezochte bijeenkomst in de Haagse Houtrusthallen vormt de eerste aftrap van de actie en betekent een aanzet om te komen tot een voor iedereen aanvaardbare bouw-cao.

Reageer op dit artikel