nieuws

Vervolg pagina 1

bouwbreed

amsterdam – De situatie bij Amsterdam Censtraal Station is niet uniek. Maar dit station is wel al jaren kampioen in het tekort, zo leert een landelijk onderzoek van de ANWB en de Fietsersbond van twee jaar geleden.

Alle rijksnota’s door de jaren heen en de collegeprogramma’s van Amsterdam stonden vol papieren bedoelingen om fietsparkeren te verbeteren. Toen puntje bij paaltje kwam, was er geen geld of onvoldoende aandacht om het wel beschikbare geld op tijd uit te geven.

Een door het Rijk betaalde definitieve megastalling, die de grootste van Nederland gaat worden, moet blijvend extra capaciteit bieden. De gedachten gaan uit naar een voorziening voor 5 a 6 duizend fietsen die daar gratis kunnen worden neergezet.

Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat weet uit eigen ervaring hoe beroerd de voorzieningen kunnen zijn. Zij woont zelf in Hoofddorp en heeft, voor zij minister werd, vaak haar hoofd gestoten in de krappe stalling op het NS-station daar. Ze heeft nu voor Amsterdam in het Meerjarenplan Infrastructuur en Transport (MIT) vijftig miljoen gulden gereserveerd. Dit geld komt echter pas in 2005-2006 beschikbaar.

Het plan is om de duizenden plaatsen te maken onder de treinsporen zodanig dat de fietsen sociaal veilig staan en voldoende tegen diefstal en vandalisme zijn beschermd.

Op straatniveau fiets je dan zo naar binnen, en vanuit de stalling zijn direct alle perrons bereikbaar.

Vlak naast waar de megastalling moet komen, maakt Strukton Betonbouw nu een nieuwe brede voetgangerstunnel. Daarmee wordt een deel van de verwachte groei van het aantal gebruikers van het station opgevangen. Projectmanager Van Stam: “Het had veel geld gescheeld wanneer tunnel en stalling in een bouwstroom zouden zijn gerealiseerd.”

Het plan voor Amsterdam CS maakt deel uit van de afspraken tussen het Rijk en NS over de financiering en normering van alle bewaakte en onbewaakte fietsvoorzieningen bij stations.

Het Rijk betaalt de voorzieningen terwijl NS Railinfrabeheer verantwoordelijk is voor de uitvoering.

Reageer op dit artikel