nieuws

Truc om ‘Boudewijns klooster’ toch te bouwen

bouwbreed

brussel – Het bisdom Hasselt in Belgisch-Limburg heeft opnieuw een bouwvergunning aangevraagd voor de bouw van een klooster op het koninklijk domein van Opgrimbie. De eerste aanvraag uit 1994 werd begin februari van dit jaar door de Belgische Raad van State vernietigd.

Met een spitsvondigheid probeert het bisdom deze keer de bouw van het klooster, waarmee aan een laatste wilsbeschikking van wijlen koning Boudewijn wordt voldaan, erdoor te drukken. Ofschoon het koninklijk domein zich uitstrekt over het grondgebied van twee gemeenten (Maasmechelen en Lanaken), heeft het bisdom de aanvraag van de bouwvergunning gesplitst en zich (voorlopig) alleen met een bouwaanvraag gewend tot het gemeentebestuur van Maasmechelen.

Voordeel van dit handigheidje is dat door deze splitsing geen sprake meer is van het rooien van drie hectare bos en er bijgevolg – volgens de advocaat van het bisdom – ook geen milieueffectrapportage meer vereist is.

Tussenvonnis

De bouw van het klooster is overigens al ver gevorderd maar werd na de vernietiging van de bouwvergunning door de Raad van State stilgelegd. De vernietiging gebeurde doordat ’s lands hoogste rechters van oordeel waren dat er een procedurefout was gemaakt. De bisschop van Hasselt had de bouwvergunning moeten aanvragen als privaatrechtelijk persoon omdat hij geen publiekrechtelijk statuut bezit. Daardoor was de bouwvergunning abusievelijk door een ambtenaar van ruimtelijke ordening van de Vlaamse regering behandeld. Opmerkelijk is wel dat de Raad van State vijf jaar tijd nodig had om tot een uitspraak te komen en dat ze in een tussenvonnis wel toestond dat de bouw van het klooster, die toen reeds volop bezig was, gewoon doorging.

Verkiezingen

Intussen heeft de Vlaamse minister van ruimtelijke ordening Stevaert al aangekondigd dat hij zal laten onderzoeken of het handigheidje van het bisdom om de bouwaanvraag te splitsen, wettelijk wel door de beugel kan. Want hoe de nieuwe procedure ook verloopt, uiteindelijk krijgt de minister van ruimtelijke ordening de kwestie toch weer op zijn bord omdat de tegenstanders van het klooster al klaar staan om het hele project opnieuw geschorst te krijgen. Als de socialist Stevaert na de verkiezingen in juni wordt opgevolgd door een christen-democraat, stijgen de kansen dat het klooster uiteindelijk gebouwd mag worden, zo hoopt het bisdom Hasselt.

Burgemeester Lenssens van Maasmechelen speelt met het idee zijn gemeente een referendum te laten houden om te weten wat de plaatselijke bevolking denkt over het omstreden klooster van Boudewijn.

De weduwe van koning Boudewijn, Fabiola, oefent inmiddels achter de schermen druk uit om te verkrijgen dat de laatste wil van haar man ook wordt uitgevoerd. Zij is een van de financiers van het klooster en zou zelfs plannen hebben om zich te zijner tijd daar tussen de nonnen terug te trekken.

Reageer op dit artikel