nieuws

TNO: Te weinig aandacht voor gevaarlijke stoffen

bouwbreed Premium

rotterdam – Werkgevers in het midden- en kleinbedrijf maken zich nauwelijks zorgen over de omgang van het personeel met gevaarlijke stoffen. Ze geven er een lage prioriteit aan. Met de risico-inventarisaties die de werkgevers moeten maken wordt weinig gedaan.

Dat blijkt uit de eerste resultaten van een onderzoek van TNO Voeding naar het gevaarlijke stoffenbeleid van het midden – en kleinbedrijf. Staatssecretaris Hoogervorst presenteerde ze gisteren op een symposium van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiene (NVVA) in Rotterdam. Hij noemde de bevindingen van TNO ‘geen malse kritiek’.

Volgens de onderzoeksresultaten verwart de ondernemer de rol van Arbeidsinspectie en die van de arbodienst, weet de werkgever niet goed waar hij arbokennis vandaan moet halen, is de informatievoorziening naar bedrijven ongestructureerd, hebben arbeidsomstandigheden geen hoge prioriteit bij de brancheorganisaties en werkt de arbodienst te weinig oplossingsgericht.

Eerlijkheidshalve vermeldde Hoogervorst ook een kritische noot die TNO heeft opgenomen over de handelwijze de overheid. Volgens het rapport van het onderzoeksinstituut vinden werkgevers dat Nederland in vergelijking tot andere Europese landen te hard van stapel loopt met het op poten zetten van een beleid voor gevaarlijke stoffen.

Hoogervorst waarschuwde dat het midden- en kleinbedrijf slecht af is als het voor een paar tientjes een contract afsluit met een arbodienst en verder de ogen sluit voor eventuele gevaren. “Goedkoop is duurkoop. Want pas op! Alleen al in het midden- en kleinbedrijf gaat het om een half miljoen mensen die dagelijks risico’s lopen op ziekte en definitieve uitval als gevolg van bij voorbeeld OPS”, aldus de staatssecretaris.

OPS staat voor Organisch Psycho Syndroom en wordt veroorzaakt door veelvuldige omgang met vluchtige stoffen. Schilders, spuiters, woningstoffeerders en grafici kunnen de ziekte oplopen, die onder meer zorgt voor een verminderde vruchtbaarheid.

Oplosmiddelen, die OPS kunnen veroorzaken, staan hoog op het gevarenlijstje van Hoogervorst. In zijn plan van aanpak voor de wao-problematiek stelt hij voor per branche arboconvenanten te sluiten. Veel aandacht gaat daarbij uit naar de omgang met gevaarlijke stoffen. Als het aan de staatssecretaris ligt worden zoveel mogelijk van die stoffen vervangen door minder gevaarlijke en nemen werkgevers zoveel mogelijk maatregelen om risico’s te beperken.

Reageer op dit artikel