nieuws

Satelliet verdringt bestaande cartografie Geografische Informatie Systemen spreken jonge mensen meer aan

bouwbreed

amersfoort – Of het nu gaat om het beheer van water of land, Geografische Informatie Systemen (GIS) en Remote Sensing (meting van hoogteverschillen) leveren snel en goedkoop heel veel informatie. Satellietbeelden en laserhoogtemetingen uit vliegtuigen verdringen de traditionele cartografie.

Prins Willem-Alexander was uitgenodigd op de Vijfde Nationale Waterdag van de Nederlandse afdeling van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID). Het ging immers om het management van water, maar ook over het beheer van land. De toekomstige koning had het echter te druk met de organisatie van het World Water Forum, dat maart volgend jaar plaatsvindt. Jammer, want hij heeft het enthousiasme van de GIS- en Remote Sensing-specialisten gemist.

Ter gelegenheid van Wereld Waterdag kwamen zij bijeen in de congreszaal van het hoofdkantoor van DHV Consultants in Amersfoort.

De belangstelling was groot, er moesten zelfs inschrijvers teleurgesteld worden. “GIS leeft, vooral onder jonge mensen, kijk maar in de zaal”, zei Albert van Dijk, directeur PMC Geo-informatie en Landregistratie bij DHV. “Het is makkelijk, efficient en snel. Vroeger waren twee mensen een half jaar bezig om een kustlijn vast te stellen, nu tekenen we hem in een paar seconden.”

Quick Project Scan

Van Dijk vindt Geografische Informatie Systemen een fantastische ontwikkeling. “Je kunt bijvoorbeeld met een Quick Project Scan in een heel vroeg stadium uitspraken doen over de aanleg van een nieuwe weg. De startfase van zo’n project kan veel korter, bijvoorbeeld met satellietfoto’s schaal 1 : 50.000. Die beelden zijn prima.”

“Een GIS-systeem”, vervolgde hij. “is een handig gereedschap voor het management van water en land. Je gooit er gegevens in, rukt wat kaarten door de scanner, legt de informatie uit verschillende bronnen in lagen over elkaar en maakt een analyse. Klaar is het eindproduct.”

Dat kan een kaart zijn van het uitbreidingsplan van een gemeente, het traject van een hogesnelheidslijn, een scenario voor het overstromen van de grote rivieren of een nauwkeurig overzicht van de verschillende gewassen in een landbouwgebied. De satellietbeelden hebben een nauwkeurigheid van een vierkante meter en laten ook kleuren zien.

Kaartenbestanden

Rijkswaterstaat voert een proef uit met laserhoogtemetingen vanuit een vliegtuig. De gegevens zijn zo nauwkeurig dat je zelfs kunt zien in welke richting een veld geploegd is en dat het water achter een krib in de rivier iets lager staat.

De gemeente Haarlem en het Centraal Bureau voor de Statistiek onderzoeken de toepassing van GIS voor het actualiseren van kaartenbestanden. De veranderingen in de gebouwde omgeving gaan namelijk zo snel, dat ze met de traditionele cartografie bijna niet bij te houden zijn.

De GIS en Remote Sensing-technieken zijn eerst toegepast in het buitenland, bijvoorbeeld voor het vastleggen van de contouren van het Aralmeer (gefinancierd door de Navo) en het bijwerken van de plattegronden van Bandoeng (met ontwikkelingsgeld). “Een prachtige ontwikkeling, die we nu ook in Nederland kunnen toepassen”, besluit Van Dijk.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels