nieuws

‘Recht aangepast werk moet in wetboek’

bouwbreed Premium

PvdA en D66 dienen moties in over aanpak wao-problematiek den haag – Het burgerlijk wetboek moet zo worden aangepast dat bedrijven worden verplicht gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers hun werk onder aangepaste omstandigheden te laten doen, danwel passende andere arbeid aan te bieden.

Dat stellen de Kamerleden Smits (PvdA) en Schimmel (D66) in een motie op de voorstellen van staatssecretaris Hoogervorst voor terugdringing van het aantal wao’ers.

Zowel PvdA als D66 hebben de afgelopen weken tijdens verscheidene debatten over de wao al duidelijk gemaakt dat er een taak ligt voor werkgevers. De laatsten zouden kunnen nalaten wao’ers echte kansen te bieden.

De aanpassing van het burgerlijk wetboek moet ertoe leiden dat ontslag van een arbeidsongeschikte werknemer als onredelijk wordt aangemerkt, als de werkgever onvoldoende mogelijkheden heeft geboden de werkzaamheden onder aangepaste omstandigheden te verrichten en zich niet heeft ingespannen voor het vinden van passende andere arbeid.

Recht

De motie van PvdA en D66 komt dinsdag in stemming in de Tweede Kamer. Dan moet de Kamer zich ook uitspreken over enkele andere moties inzake de wao-problematiek. Zo verlangen PvdA en D66 ook van de regering, dat zij per bedrijfssector gaat registreren hoeveel dienstbetrekkingen er bestaan met arbeidsgehandicapte werknemers en hoeveel van hen een gedeeltelijke wao-uitkering ontvangen. Daarbij haken zij in op de toezegging van staatssecretaris Hoogervorst om per sector de in en de uitstroom in beeld te gaan brengen. Dat is belangrijk, omdat er grote verschillen zijn tussen de diverse bedrijfstakken.

Smits en Schimmel menen dat registratie zorgvuldige registratie van het aantal arbeidsgehandicapten per bedrijfssector kan bijdragen aan een betere aanpak van de wao-problematiek door het bedrijfsleven.

Inzicht

De registratie legt namelijk bloot in welke bedrijfstakken weinig inspanningen worden verricht om arbeidsgehandicapten binnenboord te houden. Op dit moment ontbreekt een adequate registratie. De uitvoeringsinstellingen noch de werkgevers kunnen volgens Smits en Schimmel op dit moment concrete cijfers produceren.

Smits en Schimmel willen verder dat de regering in het komende Voorjaarsoverleg afspraken maakt met werkgevers en werknemers over jaarlijkse streefcijfers met betrekking tot het aantal arbeidsgehandicapten dat per sector in dienst zal worden genomen.

Reageer op dit artikel