nieuws

Pronk wil regels voor warm tapwater

bouwbreed

den haag – Minister Pronk wil voorlopige regels voor de levering van warm tapwater via een centraal systeem. Nu zijn daar nog geen regels voor.

Pronk loopt hiermee vooruit op de herziening van de Waterleidingwet. Daarin moet voor eind 2000 de Europese Drinkwaterrichtlijn worden geomplementeerd, die de norm stelt voor drink- en warm tapwater. Pronk wil de regelgeving vervroegen vanwege de uitbraak van de veteranenziekte.

De regels gaan alleen gelden voor drinkwater dat centraal wordt verwarmd. Dat gebeurt bijvoorbeeld in zorginstellingen en hotels, maar ook in sommige stadswijken en flats.

Stadsverwarming hoeft niet aan de regels te voldoen, omdat het water niet wordt gebruikt voor consumptie en douchen. Het blijft in de leiding en levert dus geen gevaar op.

Ook de particuliere boiler is van de regelgeving uitgesloten. ”De particuliere consument bepaalt zelf welke risico’s hij neemt”, stelt Pronk. Wel moet deze consument volgens de minister voldoende worden voorgelicht, zodat hij een afgewogen keuze kan maken.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels