nieuws

Ook voor uta-personeel studie cao-structuur

bouwbreed

zoetermeer – Bij de maandag begonnen besprekingen over een nieuwe cao voor het uitvoerend, technisch en administratief personeel in de bouw valt gelijkenis te bespeuren met de bouw-cao. Werkgevers wensen een status quo voor de uitvoering van een studie naar een andere cao-structuur.

VGBouw-voorzitter J. Holleman, eerste onderhandelaar voor werkgevers, noemt het ‘erg belangrijk’ dat er met ingang van het jaar 2000 voor het uta-personeel een moderne, eigentijdse cao geldt.

Daarvoor zou ‘een paritaire studie’ moeten worden uitgevoerd. Werkgevers hebben de bonden als idee meegegeven dat zo’n moderne cao kaders moet bevatten – bijvoorbeeld voor kostenvergoedingen, voor arbeidsomstandigheden etcetera – waarin generale afspraken staan vermeld. Per onderneming zouden daar bovenop meer specifieke afspraken kunnen worden gemaakt.

Gedurende de studie wensen werkgevers een status quo in acht te nemen en uitsluitend een afspraak te maken over aanpassing van de lonen voor de duur van een jaar. Over het percentage waarmee die lonen zouden kunnen stijgen, is die eerste bijeenkomst niet gesproken.

Geen pas op de plaats

De bouwbonden vinden een dergelijke studie wel ‘zinvol’, maar gaan er alleen onder vier voorwaarden mee akkoord.

Voor alle onderdelen van die nieuwe structuur moeten de huidige cao-bepalingen als basis dienen. Ten tweede dient de studie geintegreerd te worden in die voor het bouwplaatspersoneel.

Als derde voorwaarde is gesteld dat de bonden betrokken willen worden bij de nadere invulling door bedrijven van de op centraal niveau afgesproken kaders.

En tenslotte betekent de studie niet dat er een pas op de plaats kan worden gemaakt, maar moet er tot het jaar 2000 een volwaardige cao voor uta-personeel komen, aldus de onderhandelaar van de bouwbond FNV, Kokke.

Die eenjarige cao, die eigenlijk op 1 maart had moeten ingaan, zal tenminste een loonsverhoging van 3,5 procent moeten bevatten en voorts een eenmalige uitkering van duizend gulden (bouwbond CNV) of 0,75 procent (bouwbond FNV).

Overwerk dient aan banden te worden gelegd en extra te worden gehonoreerd als het toch plaatsvindt. Oudere werknemers zouden niet tot overwerk mogen worden verplicht.

Werkdruk

Er moet onderzoek worden gedaan naar de arbeidsomstandigheden, met name naar de werkdruk. Ook meer aandacht moet worden besteed aan leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Het aantal roostervrije dagen moet met twee dagen worden uitgebreid. Het aantal seniorendagen voor werknemers van 55 jaar dient met twee omhoog te gaan, en bij zestig jaar nog eens met twee dagen.

De volgende cao-ronde vindt op donderdag 1 april plaats bij de bouwbond CNV in Odijk.

Reageer op dit artikel