nieuws

Ministerie onderzoekt eigen marktactiviteiten

bouwbreed Premium

den haag – Het ministerie van Verkeer en Waterstaat inventariseert alle eigen marktactiviteiten. Op basis daarvan wordt bekeken welke maatregelen moeten worden genomen om oneerlijke concurrentie met de markt tegen te gaan. Voor 1 januari 2000 wordt beleid op dit punt verwacht.

De inventarisatie is uitvloeisel van het rapport van de Commissie Cohen, die heeft gekeken op welke manier particuliere bedrijven oneerlijk beconcurreert worden door overheids- en aanverwante bedrijven.

Naar aanleiding daarvan heeft het ministerie van Economische Zaken ‘aanwijzingen inzake het verrichten van marktactiviteiten door organisaties binnen de Rijksdienst’ gemaakt.

Volgens die aanwijzingen moeten overheden zich beperken in marktactiviteiten. In principe mogen ze alleen op de markt opereren als het gaat om de uitoefening van wettelijke taken of samenhangen met een onontkoombare technische restcapaciteit. Bovendien mogen ze hun diensten alleen maar aanbieden tegen marktconforme prijzen.

Verkeer en Waterstaat gaat nu de bestaande marktactiviteiten inventariseren. Daarbij is het niet de bedoeling dat die activiteiten zonder meer worden afgestoten. Wel wordt er beleid ontwikkeld om oneerlijke concurrentie te bestrijden.

De werkgroep die zich hiermee bezighoudt beseft dat oneerlijke concurrentie in principe alleen maar te voorkomen is als alle marktactiviteiten worden afgestoten.

“En dat is eigenlijk onmogelijk. In een aantal gevallen kan de overheid haar taak niet uitvoeren zonder marktactiviteiten”, zegt projectleider Marc Schuitema Meijer in het V en W-medewerkersblad Profiel.

Tijdens voorlichtingsronden die de werkgroep heeft gehouden is alwel gebleken dat het ministerie veel vaker op de vrije markt opereert dan mensen op het eerste gezicht denken.

Reageer op dit artikel