nieuws

Kritiek op bouwen in winterbed Maas

bouwbreed

roermond – ‘Oolderveste: slapen in het bed van de Maas’, kopt het nieuwsbulletin van de gemeente Roermond. Maar of het ook rustig slapen is voor de nieuwbakken bewoners en de ingezetenen van nabijgelegen plaatsen als Herten, is maar de vraag, zo meent Tweede Kamerlid R. Poppe van de Socialistische Partij.

Poppe heeft Kamervragen gesteld aan minister Pronk. De Vereniging Watersnood Herten maakt zich ook zorgen. Ze vreest dat de nieuwbouwwijk voor extra wateroverlast zorgt.

Roermond wil in het winterbed van de Maas achthonderd tot duizend woningen bouwen in het hogere prijssegment.

Eind vorig jaar sloten de gemeente en Stienstra Projectontwikkeling uit Heerlen een samenwerkingsovereenkomst van het gebied Oolderveste af. De nieuwbouwwijk Oolderveste ligt ingebed tussen de dorpen Herten en Ool. Deze dorpen hadden in 1993 en 1995 te kampen met watersnoden. Vier jaar geleden werden de inwoners zelfs geevacueerd na de hoge waterstanden.

Bescherming

Reden voor Roermond de kade van de Oolderveste op te hogen met bijna twee meter om hiermee bescherming te bieden tegen hoge waterstanden. Volgens de Limburgse gemeente wordt het gebied daarmee beschermd tegen hoogwater dat een keer in de 1250 jaar voorkomt. Voor de bescherming tegen kwelwater wordt het grondpeil van de nieuwbouwwijk opgehoogd van een halve tot twee meter.

Minister De Boer van VROM heeft in 1996 onder voorwaarden toestemming gegeven voor de bouw van een geringer aantal woningen (zeshonderd tot 850) voor de Oolderveste. Tweede Kamerlid Poppe wil opheldering over de bouw in het winterbed van de Maas.

Risico’s

Hij wil van minister J. Pronk (VROM) weten of het overstromingsrisico toeneemt nu meer woningen worden gebouwd dan was afgesproken. Hij vraagt zich ook af, of bij de beoordeling van de nieuwbouwwijk Oolderveste de mogelijke wateroverlast voor de omgeving is betrokken. Ook wil Poppe weten of het plan wel past binnen de beleidslijn Ruimte voor de Rivier. Daarin was afgesproken ‘paal en perk te stellen aan de nieuwbouw in het winterbed van rivieren’.

Ook de Vereniging Watersnood Herten is niet gerust op de plannen. Nog vers in het geheugen van de inwoners van Herten en Ool zijn de overstromingen in 1993 en 1995.

Problemen

De bouw van Oolderveste is vragen om problemen, zo laat de Vereniging Watersnood Herten weten in een brief aan gemeente, Rijkswaterstaat, fracties van de Tweede Kamer en provincie. Haas grootste angst is het kwelwater. Zij vreest dat bij hoogwater de wateroverlast erger zal zijn dan tijdens de overstromingen in 1993 en 1995.

Roermond heeft zich de kritiek aangetrokken en wil nu een second opinion laten verrichten, naast het al eerder afgeronde onderzoek van Grontmij Limburg over de waterhuishouding. Het nieuwe onderzoek wordt uitgevoerd door JWACO uit Den Bosch. Naar verwachting komt JWACO over enkele weken met haar conclusies.

Zolang minister Pronk nog niet heeft gereageerd op de Kamervragen van Poppe onthoudt het ministerie van VROM zich van commentaar.

Bewoners fel tegen

Bij de bewonersvereniging Watersnood Herten zijn ongeveer tweehonderd gezinnen aangesloten. In een brief aan B en W van Roermond deelt de vereniging mee dat zij alle juridische mogelijkheden zal aangrijpen de ophoging van het bouwterrein te voorkomen. De ontgrondingsvergunning loopt per 31 december af. Voor die tijd moet de ophoging gerealiseerd zijn. Het vertrouwen van de bewoners in Herten en Ool in het plan is volledig zoek. Woordvoerder E. v.d. Beek zegt geen enkel vertrouwen te hebben in de positieve resultaten van het onderzoek naar de waterhuishouding, dat Stienstra heeft laten uitvoeren. In de plaats van de aangekondigde second opinion had Van de Beek liever gezien dat een bureau buiten Limburg, bijvoorbeeld TNO-Delft, hiervoor was aangetrokken.

Reageer op dit artikel