nieuws

Kamer steunt recht op aangepast werk

bouwbreed Premium

den haag – De Tweede Kamer heeft gisteren een motie aangenomen om in het burgelijk wetboek het recht op aangepast werk op te nemen. Daarmee kunnen bedrijven worden verplicht de arbeidsomstandigheden voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers aan te passen.

De Kamerleden Smits (PvdA) en Schimmel (D66) dienden deze motie in naar aanleiding van voorstellen van staatssecretaris Hoogervorst om het aantal wao’ers terug te dringen. Op dit moment zitten 900.000 mensen in de wao. Het aantal is de afgelopen tijd sterk gestegen.

Hoogervorst bepleit herstel en reintegratie in het eerste ziektejaar en meer aandacht voor de arbeidsomstandigheden. Daarmee hoopt de staatssecretaris van Sociale Zaken dat het aantal wao’ers zal dalen. Nu wordt nog geen 2 procent van alle werkplekken ingevuld door arbeidsgehandicapten.

De Kamer is het in grote lijnen eens met de plannen van Hoogervorst. PvdA en D66 vinden echter dat werkgevers een belangrijke taak hebben in het reintegratieproces. Dat wilden beide partijen benadrukken met een aantal moties. Het recht op een aangepaste werkplek is daar een voorbeeld van.

Streefcijfers

Verder werd de motie van Smits en Schimmel aangenomen dat werkgevers verplicht zijn inspanningen te steunen van medewerkers die in de wao dreigen terecht te komen. De Kamermeerderheid was met 67 stemmen tegen en 73 voor zo klein, dat hoofdelijke stemming nodig was.

Tijdens het komende Voorjaarsoverleg moet de regering afspraken maken met werkgevers en werknemers over jaarlijkse streefcijfers om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Deze aantallen zouden per sector worden vastgelegd, vindt een ruime meerderheid van de Kamer.

Verder moet de regering per bedrijfstak gaan registreren hoeveel arbeidsgehandicapten er in dienst zijn en hoeveel daarvan een (gedeeltelijke) wao-uitkering hebben. Met een grote Kamermeerderheid werd deze motie aangenomen. Met de registratie hoopt de Kamer meer duidelijkheid te krijgen welke bedrijfstakken zich wel of niet inspannen om instroom in de wao te voorkomen.

Een motie van Kamerlid de Wit (GroenLinks) om werkgevers te verplichten 5 procent van ex-wao’ers in dienst te nemen, werd echter verworpen. Evenals een motie om meer toezicht te houden op het functioneren van arbodiensten.

Twee moties van Kamerlid Harrewijn over beter overleg met arbodiensten en minimale contracten van bedrijven met arbodiensten zijn aangehouden. Hoogervorst heeft beloofd op korte termijn met een brief te komen over de arbodiensten.

Opvallend was dat de VVD geen enkele motie heeft gesteund. Tijdens het algemeen overleg over de wao kwam Kamerlid Wilders met een alternatief plan dat veel verder ging dan de voorstellen van Hoogervorst. De VVD wilde mensen met ‘lichte’ psychische problemen per definitie buiten de wao houden. Het plan werd als asociaal, onacceptabel en onmaatschappelijk van tafel geveegd.

Reageer op dit artikel