nieuws

Heerenveen wint rechtszaak illegale erfafscheidingen

bouwbreed

heerenveen – Heerenveen heeft een rechtszaak over illegale erfafscheidingen gewonnen. De zaak was aangespannen door J. Peeters uit Nieuwehorne. De uitspraak van de Raad van State geeft aan dat de deze zomer gestarte aanpak van Heerenveen om wildgroei van erfafscheidingen te beteugelen juridisch juist is.

Peeters had een tuinschutting van 1.80 meter hoog langs een zijgevel geplaatst. Omdat het om een hoekwoning gaat die grenst aan de openbare weg, vindt de gemeente Heerenveen dat het een huis met twee voorgevels is. In dat geval mag de schutting niet hoger dan 1 meter zijn.

De Raad van State gaf de gemeente daarin gelijk.

Peeters beriep zich op een mondelinge toezegging van een gemeente-ambtenaar. Die had gezegd dat voor de hoge schutting geen bouwvergunning vereist is omdat het een zijgevel zou betreffen. De Raad van State stelde dat een dergelijke toezegging nooit een wet zo maar aan de kant kan zetten.

Heerenveen trekt sinds vorige zomer ten strijde tegen te hoge erfafscheidingen.

Alle tuinschuttingen die niet voldoen aan de richtlijnen van de Woningwet moeten worden afgebroken of aangepast. Doel is meer eenheid in de hoogtes van tuinschuttingen. Via een wijkgerichte aanpak wil Heerenveen alle bestaande schuttingen legaliseren. De eerste wijk, Heerenveen-Noord, is inmiddels aan de beurt geweest.

De regelgeving ten aanzien van schuttingen is vastgelegd in artikel 43 lid j van de Woningwet. Daarin staat dat erfafscheidingen vergunningvrij zijn wanneer ze voor de voorgevelrooilijn zijn opgericht en niet hoger zijn dan 1 meter.

Reageer op dit artikel