nieuws

Geluidswal langs A27 wordt plaatselijk lager

bouwbreed Premium

breda – De 1500 meter lange geluidswal langs de A27 is deze week onderwerp van gesprek in Breda. Het bureau H+N+S Landschapsarchitecten presenteert morgen aan omwonenden het concept-definitief ontwerp. ‘The wall’ wordt plaatselijk iets minder hoog.

De omstreden geluidswal moet verrijzen langs de rijksweg tussen Breda en Oosterhout, ten oosten van de nieuw te bouwen wijk Nieuw Wolfslaar. De geluidwerende voorziening is nodig om de toekomstige bewoners te beschermen tegen het verkeerslawaai van de A27. In Nieuw Wolfslaar moeten de komende jaren ruim 750 woningen verrijzen.

De anderhalf kilometer lange wal stuitte van begin af aan op veel verzet onder de omwonenden van de nieuwe wijk. Morgen vindt op het Bredase Stadskantoor voor omwonenden een consultatieavond/hoorzitting plaats.

Bouwlagen

De laatste versie van het ontwerp heeft in vergelijking met de eerste schetsen kleine wijzigingen ondergaan. Belangrijkste verandering is de hoogte van de wal. Breda besloot na de vele bezwaren uiteindelijk het middengedeelte van de groene wal (tegenover Bavel) over een lengte van ongeveer 450 meter te verlagen. De grond is aan beide zijden vijftien meter hoog en loopt nu in het midden af naar tien meter.

De verlaging heeft tot gevolg dat de bebouwing in het middendeel van de wijk Nieuw Wolfslaar van drie naar twee bouwlagen wordt teruggebracht.

Aan de zijde van de nieuwe woonwijk knikt de voet van de wal. Tot een hoogte van vier meter vanaf de grond komt een flauwe helling, die kan worden bestemd voor recreatieve voorzieningen. De groene scheiding wordt een vrij toegankelijk parkgebied.

Grond

Het conceptontwerp voorziet ook in een geluidsafscherming langs de Lange Bunder, de doorgaande weg tussen Breda en Bavel. Hier is eveneens gekozen voor een wal in plaats van schermen. Over een lengte van 250 meter zal de voorziening hier aflopen van vijftien naar vijf meter.

Voor de wal is 750.000 kubieke meter grond nodig. In september moet een eerste begin worden gemaakt. De voltooiing staat in 2003 gepland, wanneer de laatste woning in Nieuw Wolfslaar wordt opgeleverd.

Het werk zal gefaseerd plaatsvinden. Voor de aanleg van de wal is het Logistiek Centrum Hergebruik Grond uit Delft verantwoordelijk. Dit bedrijf legt momenteel twee geluidswallen aan langs de A4 en de A13 op de Vinex-locatie Ypenburg nabij Den Haag. Voor de nieuwe voorziening is een milieuvergunning vereist.

Reageer op dit artikel