nieuws

Fonds Flevolandse volkshuisvesting

bouwbreed Premium

lelystad – Om activiteiten te stimuleren op het gebied van de volkshuisvesting, stellen Gedeputeerde Staten van Flevoland een budget van honderdduizend gulden voor 1999 beschikbaar.

De commissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van Flevoland krijgt op 11 maart het voorstel voorgelegd. Zo wordt onder andere voor 25.000 gulden deelgenomen in een Transferium voor de volkshuisvesting.

Behalve de provincie dienen daarin marktpartijen als de NVM Flevoland en de afdeling Flevoland van het NVOB, corporaties en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven zitting te nemen. Jaarlijks moet het transferium een woningmarktbericht presenteren. Dit kan dan dienen als bouwsteen voor een provinciale nieuwbouw/herstructurerings effectrapportage.

Voor 30.000 gulden wordt bijgedragen aan het opstellen van wijk-ontwikkelingsprogramma’s.

Een bijdrage van 15.000 gulden is volgens de voorstellen van Gedeputeerde Statenbestemd voor een zonneboilerproject van de nutsbedrijven en een zonnepanelenproject van de Novem. Deze projecten maken onderdeel uit van een energiebesparingsprogramma voor woningen en woonomgeving.

Reageer op dit artikel