nieuws

Duitse ww stelt voorwaarden aan arbeidsverleden

bouwbreed

Dit is het laatste in een serie van vier artikelen, waarin Cobouw de problematiek rond de werkloosheid van grensarbeiders belicht. Voorgaande publicaties handelden over de ww-uitkering en het pensioenrecht van grensarbeiders. Vandaag komt in het slotartikel vooral de Duitse wetgeving aan de orde.

den haag – Grensarbeiders die aanspraak willen maken op een Duitse ww-uitkering moeten aan de zogeheten toegangseis voldoen. Die schrijft voor dat ze drie jaar voor de ww-aanvraag minstens 360 kalenderdagen zijn verzekerd geweest. Een werkloze grensarbeider die in de drie jaar voor zijn ontslag 360 dagen in Nederland verzekerd was, heeft recht op zes maanden Duitse ww.

Een grensarbeider van 57 jaar die in de laatste vijf jaar 1800 dagen in Nederland is verzekerd geweest maakt aanspraak op dertig maanden oftewel 900 dagen Duitse ww.

Duitsland keert een werkloze zonder kinderen zestig procent van het laatst verdiende nettoloon uit. Het bedrag staat los van het partnerinkomen en het eigen vermogen. Wie geen recht meer heeft op ww of niet (meer) aan de referte-eis voldoet ontvangt Werklozenhulp, een bijstandachtige uitkering.

Gezin met een kind

In het geval van een gezin met minstens een kind komt het bedrag overeen met 57 procent van het laatst verdiende loon. In alle andere gevallen gaat het om 53 procent.

Duitsland kort dit bedrag wanneer de partner van de werkloze grensarbeider een eigen inkomen heeft of een vermogen van meer dan DM8000.

Het Duitse arbeidsbureau betaalt de ww uit. Deze instellingen doen ook aan arbeidsbemiddeling en beroepsvoorlichting/omscholing. De uitvoering van het laatste valt onder het zogeheten Beroepsinformatiecentrum. Voordat een grensarbeider werkloos wordt moet hij zich bij het arbeidsbureau inschrijven. Eenmaal werkloos geraakt moet hij bij de uitvoeringsinstelling het E-301 formulier halen.

Sociaal verzekerd

Dit geeft de Nederlandse verzekeringstijdvakken aan, de hoogte van het loon en de reden van het ontslag. Het arbeidsbureau stelt aan de hand van E-301 vast of de grensarbeider aan de Duitse toegangseis/wachttijd voldoet en hoelang hij recht heeft op een Duitse ww-uitkering.

Wanneer een Nederlandse werkgever de Duitse ww-uitkering van de ontslagen grensarbeider aanvult wordt op dit bedrag alleen belasting ingehouden. Sociale premies mogen niet worden ingehouden. De werkloze grensarbeider met een Duitse ww-uitkering is namelijk in de bondsrepubliek sociaal verzekerd. Bij betaling van een uitkering ineens worden belasting en premies ingehouden zolang de grensarbeider nog in Nederland werkt.

Het Duitse arbeidsbureau brengt een schadevergoeding of afkoopsom voor de helft in mindering op de Duitse WW-uitkering. Een deel van de vergoeding/afkoopsom is belastingvrij. Op het restant wordt een vaste heffing verrekend.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels