nieuws

De Vries wil praten over plannen voor een watercentrum

bouwbreed

den haag – Staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat wil met het Wereld Natuur Fonds (WNF) overleggen over een plan voor de oprichting van een watercentrum. Zo’n centrum zou internationaal de kennis op het gebied van ecologisch waterbeheer moeten uitdragen en via de achterdeur ook opdrachten kunnen binnenhalen voor het Nederlandse bedrijfsleven.

De Vries zei dit gisteren tijdens de presentatie van het rapport ‘Water Maken’ van het WNF, waarin het voorstel voor het watercentrum is opgenomen. Het rapport signaleert dat overal ter wereld problemen bestaan met water, of het nu gaat om overlast, een tekort of vervuiling. Nederland kan zich volgens het WNF op de internationale watermarkt, waar miljarden te verdienen zijn, vooral onderscheiden met vernieuwende oplossingen.

Het gaat dan met nadruk niet om het aloude civieltechnische werk (beton storten en dijken bouwen) maar juist om ecologisch waterbeheer.

Draagvlak

Natuur en bedrijfsleven varen daar wel bij, met als gevolg dat het draagvlak ook groter is, aldus de nota ‘Water Maken’.

Het WNF juicht dan ook de aanpak toe van de waterproblematiek in Nederland, zoals staatssecretaris De Vries die heeft beschreven in de Vierde Nota voor de Waterhuishouding. Daarin wordt voorgesteld het water weer meer ruimte te geven. Zo kunnen zowel verdroging als wateroverlast worden bestreden.

De filosofieen van de Vierde Nota en van ‘Water Maken’ sluiten naadloos op elkaar aan, concludeerde ook de staatssecretaris, nadat ze het eerste exemplaar van de nota van het WNF in ontvangst had genomen.

De Vries benadrukte nog eens dat ze bezig is met het Netherlands Water Partnership, een samenwerkingsverband tussen bedrijven met knowhow op het gebied van waterbeheersing en de overheid. Gezamenlijk moeten zij concurreren met grote buitenlandse consortia. Of een Watercentrum in die plannen past, durfde De Vries nog niet te zeggen. Ze vindt het in elk geval een onderwerp voor nader overleg met het Wereld Natuur Fonds.

Reageer op dit artikel