nieuws

Bouwbond FNV lijft ook zelfstandigen in

bouwbreed

blankenberge – De bondsraad van de bouw- en houtbond FNV heeft besloten de belangenbehartiging van zelfstandige zonder personeel als zijn werkterrein te beschouwen. Voor deze zzp’ers zal een bijzonder lidmaatschap worden ingesteld.

Het zal zeker tot juli van dit jaar duren voor precies helder is geworden op welke wijze de belangenbehartiging van zzp’ers zal kunnen plaatsvinden. Duidelijk is wel gesteld dat de zzp in geen geval enige zeggenschap krijgt waar het collectieve arbeidsovereenkomsten betreft.

Er zal na een oproep aan de zzp’ers, die ook nu al sluimerend deel uitmaken van het ledenbestand, worden vastgesteld waar deze zelfstandigen behoefte aan hebben.

Gedacht wordt aan de ontwikkeling van een ‘drietrapsraket’. Voor individuele hulp kan een beroep worden gedaan op FNV-ledenservice. De bouwbond zelf ziet algemenere zaken, zoals vakopleiding etc. als zijn werkterrein. Tenslotte wordt gedacht aan het inkopen van diensten bij derden, zoals verzekeringen, pensioenopbouw, administratie en dergelijke.

De bondsraad werd in het Belgische Blankenberge gehouden om kennis te maken met het werk dat door de Europese Federatie van Bouw- en Houtbonden wordt verricht.

Reageer op dit artikel