nieuws

Aanbesteding Lekdijk ondanks juridische procedure

bouwbreed

den haag – Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden laat een uitgebreid bouwtechnisch rapport opmaken van alle panden rond de Tiendweg en omgeving in Schoonhoven.

Woordvoerder van het Hoogheemraadschap, J. Heys, vertelde dit gisteren bij de Raad van State. Het betrof de behandeling van een kwestie over dijkverbeteringsplan Lekdijk. De plannen zijn begroot op 33 miljoen gulden.

Ter hoogte van de Tiendweg vertoont de Lekdijk een behoorlijke slinger. Die verdwijnt; de bocht wordt afgesneden door middel van een geheel opnieuw aan te leggen dijk. Door die nieuwe dijk ontstaat een enorme druk op de ondergrond en zullen zich in de omgeving zettingsverschijnselen voordoen. Omwonenden vrezen forse schade aan hun eigendommen.

“Het Hoogheemraadschap gaat daar vooralsnog niet vanuit, maar laat toch bouwtechnische rapporten opmaken, ‘ter geruststelling van de omwonenden’.

Aannemers kunnen zich richten op 26 maart. Dan vindt de Europese aanbesteding van het project plaats. De directie wordt gevoerd door Arcadis.

Reageer op dit artikel