nieuws

Zeeuwen willen ‘leiding-poolen’

bouwbreed Premium

middelburg – Voor transport van water, energie en goederen overweegt de provincie Zeeland een aparte leidingtunnel onder de Westerschelde te leggen. Verschillende bedrijven kunnen daarvan gebruik maken. Het besluit moet voor 1 mei vallen, anders valt de belangrijkste participant Delta Nutsbedrijven af.

Delta Nutsbedrijven heeft zich verplicht in 2001 grote hoeveelheden water aan Zeeuws Vlaanderen te leveren. Een nieuwe kraker van Dow Benelux en een geplande nieuwe warmte-krachtcentrale in Sluiskil, hebben daar dringend behoefte aan. Delta kan in de vraag voldoen door de capaciteit van de bestaande pijpleiding die loopt van de Biesbosch via Bergen op Zoom, te vergroten. Extra elektriciteit en gas-leidingen die het nutsbedrijf ook nodig heeft, kunnen dan lopen via de verkeers-tunnel onder de Westerschelde die momenteel in aanbouw is.

Nutsbedrijf

Maar het nutsbedrijf ziet ook wel wat in een aparte tunnelbuis onder de drukbevaren Westerschelde. De buis met een lengte van 5,5 kilometer en een diameter van drie meter moet zon’ 100 tot 120 miljoen gulden kosten. Delta Nutsbedrijven is bereid daarvan 40 tot 50 miljoen voor haar rekening te nemen; hetzelfde bedrag dat de firma anders kwijt zou zijn om de aangegane verplichtingen na te komen. Maar dan moet er wel voor 1 mei aanstaande worden beslist, want anders lukt het nauwelijks om de bestaande capaciteit uit te breiden.

Naast Delta Nutsbedrijven heeft Zeeland Seaports, dat de havens van Vlissingen en Terneuzen beheert, ook tien tot vijftien miljoen gulden toegezegd. Verder zijn er nog wat andere toezeggingen gedaan door bedrijven met interesse. Tot 1 mei proberen de provincie, het nutsbedrijf en Zeeland Seaports andere geinteresseeerden te vinden om de financiering van de tunnel rond te krijgen. Geinteresseerde bedrijven hoeven niet direct leidingen door de pijp te leggen, maar kunnen ook een optie nemen om dat in de toekomst te doen. Gebruik van een oversteek scheelt namelijk aanzienlijk in omslachtige en tijdrovende vergunningsprocedures.

Verder hopen de drie initiatiefnemers op een flinke bijdrage van het rijk. In de nota Transport Onder Ons brak het paarse kabinet vorig jaar een lans voor ondergronds transport. Waarschijnlijk komt in 2004 een eerste systeem in gebruik tussen Bloemenveiling Aalsmeer en Schiphol.

Eerste inventarisatie

Een eerste inventarisatie in Zeeland wijst uit dat de goederenstromen over de Westerschelde momenteel niet zo intensief zijn dat er direct behoefte is aan een vergelijkbaar ondergronds logistiek systeem.

Maar de tunnelpartners houden graag de mogelijkheid open om de tunnel daar in de toekomst wel voor te benutten. Ze verwachten dat het rijk hen daarin steunt.

Reageer op dit artikel