nieuws

‘Werkdruk treft uitvoerder meest’ Bram Visser wil voor bouwvakker meer tijd Vervolg van pagina 1

bouwbreed

woerden – “Er is geen sprake van dat wij de presentatie van het onderzoeksrapport naar de werkdruk in de bouw strategisch hebben gekozen om zo de cao-onderhandelingen onder druk te zetten.” Bram Visser van de Bouw- en Houtbond FNV veegt de suggestie van de werkgevers resoluut van tafel. “Het is ook onzin, want als het goed zou zijn geweest, had er al een cao gelegen.”

De suggestie ergert Visser zichtbaar. “Wij hebben bij de stichting Arbouw regelmatig aangedrongen om de werkdruk in de bouw nu eens in kaart te brengen. Maar daar voelden de werkgevers in het bestuur niets voor. Volgens hen viel het met die werkdruk wel mee. En dus hebben wij toen gezegd, ‘dan laten wij het wel doen’. Nu, je ziet het resultaat: een kwart van de bouwvakkers kampt met werkdruk. Daar kan niemand nog omheen.”

Bram Visser zegt geschrokken te zijn van de omvang van het probleem. “In gesprekken komt het wel steeds vaker naar voren, maar ik had er geen idee van dat de werkdruk zo hoog zou zijn.” Hij is het met de onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen eens dat de grootste oorzaak hiervan ligt bij de slechte organisatie in de bouw. “Gemiddeld werkt iedereen anderhalf uur per week over. Dat is niet acceptabel. Er wordt gewoon te kort gepland. De prijsconcurrentie op de markt is dusdanig dat de periodes waarin het werk klaar moet zijn steeds korter worden gemaakt. Dat kan dus niet langer nog goed gaan. Op termijn leidt dat onvermijdelijk tot een hoger ziekteverzuim en een uitstroom de wao in.”

Hete adem

Het zijn in de visie van de vakbondsman vooral de uitvoerders die onder de werkdruk het meest gebukt gaan. “Zij zijn het immers die de hete adem van de opdrachtgever in de nek voelen en de boel op de bouwplaats moeten regelen en organiseren. Zij zouden op een gegeven moment dan ook eens met de vuist op tafel moeten slaan en zeggen ‘in die tijd kunnen we het niet doen’. Sneller werken leidt alleen tot broddelwerk.”

De werknemer in de bouw moet meer tijd krijgen om zijn werk te kunnen doen. Dat is in de ogen van Visser de eerste vereiste om de werkdruk te laten afnemen. “Is er meer tijd dan ontstaat er een ontspannen sfeer op de bouwplaats en dat komt vervolgens de kwaliteit ook alleen maar ten goede.”

Daarnaast moet er meer afwisseling in het werk komen. “Je maakt het werk interessanter wanneer je iemand ook eens iets anders laat doen. Iemand dag in dag uit dezelfde werkzaamheden laten verrichten is dodelijk.”

Werkoverleg

Maar de Bouw- en Houtbond heeft nog een maatregel bedacht die de werkdruk moet verminderen. En dat is het betrekken van de medewerkers bij de organisatie van het werk. “Nu komt namelijk alles op het bordje van de uitvoerder neer. Terwijl er op de bouwplaats best wel mensen zijn die ook goede ideeen hebben waardoor het werk vlotter kan verlopen. Wij pleiten er dan ook voor dat er meer werkoverleg wordt gepleegd. En dat hoeft niet bureaucratisch te worden, gewoon een keer per week kort de zaak bespreken; ‘wat moet er gebeuren’ en ‘wat is er fout gegaan’. Hierdoor wordt iedereen bij het werk betrokken en het kan leiden tot een betere planning en logistiek. Plus dat de druk er bij de uitvoerder wat af gaat. Alleen maar winst dus.”

Watje

Bram Visser is ervan overtuigd dat met deze maatregelen op termijn goede resultaten kunnen worden geboekt. Alleen, dan moet iedereen het er wel over eens zijn dat er ook daadwerkelijk een probleem is. “Ik geef toe dat de bouw een machowereld is en dat niet snel iemand toe zal geven dat hij of zij het werk niet meer aankan. Bang om een watje gevonden te worden. Maar daar moeten we nu echt eens van af. Ik hoop dat we met dit rapport in elk geval het probleem bespreekbaar hebben gemaakt. Natuurlijk, er is nog een lange weg te gaan, en het zal niet makkelijk zijn. Maar er moet een omslag komen. Nu is het heel normaal wanneer je op de vraag ‘hoe gaat het met je’ het antwoord ‘erg druk’ krijgt. Eigenlijk moet je dan direct de vraag stellen ‘waarom heb je het dan zo druk’ en ‘vind je dat normaal’. Praten over werkdruk, als we dat doen zijn we in elk geval op de goede weg.”

Bram Visser van Bouw- en Houtbond FNV: “Uitvoerder moet met vuist op tafel slaan.”

Foto: Ton Borsboom

‘Meer tijd beter voor de sfeer

en dus

voor de kwaliteit’

Reageer op dit artikel