nieuws

Wageningen wil status aparte

bouwbreed

wageningen – Als Wageningen zich als internationaal kenniscentrum moet ontwikkelen – zoals de rijksoverheid wil – heeft de Gelderse gemeente daar letterlijk de ruimte voor nodig. Meer ruimte, dan binnen de uitvoeringsplannen van het geldende Streekplan mogelijk is.

Daarom wil Wageningen een ‘status aparte’, zodat vooral de woningbouwmogelijkheden opgerekt worden. Met het oog op de komende Provinciale Statenverkiezingen hebben de lokale politici een actie opgezet om de collega’s in de provinciale politiek van het belang van een dergelijke status te overtuigen.

In 1996 besloot de rijksoverheid dat Wageningen de komende jaren moet uitgroeien tot een ‘kenniscentrum van wereldniveau’. De Landbouwuniversiteit, de Dienst Landbouwkundig Onderzoek en andere in de regio gevestigde kennisinstellingen bundelden in 1998 hun krachten tot het ‘Wageningen Universiteit en Researchcentrum’. De gemeente zou voor huisvesting zorgen, maar loopt hierop vast. De vraag naar koopwoningen van forenzen is groot in de stad. Daarnaast trekt de Landbouwuniversiteit zestig procent van de studenten en vijftig procent van de docenten uit het buitenland aan, die het liefst allemaal in Wageningen willen wonen.

Investeringen

De afgelopen jaren heeft Wageningen al veel geinvesteerd in de stad. De schouwburg en het zwembad zijn vernieuwd en in de oude binnenstad is de woonfunctie versterkt. Dat is een miljoenenproject geweest.

Volgens het gemeentebestuur functioneert het kenniscentrum pas echt goed als de mensen, die er werken ook in de stad zelf wonen. Met elkaar vormen zij het draagvlak voor interessante recreatieve en culturele voorzieningen. En daarin ontstaat het, volgens het gemeentebestuur broodnodige, informele circuit. Daarin leggen mensen contacten’ worden uitwisselingen mogelijk en vinden kruisbestuivingen plaats.

Op zich zijn er nog voldoende woningbouwmogelijkheden aanwezig.

Woningcontingent

Zowel de Landbouwuniversiteit als de Dienst Landbouwkundig Onderzoek is met herhuisvesting bezig. Zij trekken vanuit het centrum naar de rand van de gemeente en laten in de bebouwde kom prachtige inbreidingslocaties achter. Vooral om op die locaties snel en efficient te kunnen bouwen, wil Wageningen een aparte status. Rekening houdend met een dergelijke status kan de provincie de kennisstad toestaan om boven het woningbouwcontingent uit te bouwen. Juist omdat het om inbreiding gaat, ziet Wageningen geen belemmering. De doelstelling, zoals verwoord in het Streekplan om de open gebieden rondom de gemeente vooral open en groen te houden, wordt immers geen geweld aan gedaan.

Provincie

De Wageningse raadsleden wil deze problematiek de komende weken goed onder de aandacht van de provinciale politici brengen. Deze maand organiseren de Wageningers een uitgebreid verkiezingsdebat over dit onderwerp. Zo mogelijk zou het nieuwe provinciebestuur de kennisstad als aandachtspunt in haar nieuwe collegeprogramma op moeten nemen.

Het lijkt er op dat Wageningen gehoor zal vinden: de provincie bracht al enige versoepeling aan in haar strenge houding ten aanzien van de Wageningse contingenten. Tot woning verbouwde studentenwooneenheden worden niet meer beschouwd als toevoeging aan de woningvoorraad. Voortaan gelden de verbouwingen als vervanging van bestaande woonruimte. Daarmee schept de provincie ruimte in het woningbouwcontingent van Wageningen. De gemeente kan , eindelijk, beginnen aan de planontwikkeling van honderdzestig woningen. Waarschijnlijk zal plan Boomgaard uitgevoerd worden. Dat voorziet in de bouw van dure vrije sectorwoningen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels