nieuws

Tweedeling in provincie over inrichting van platteland

bouwbreed Premium

tubbergen – Terwijl de provincie een uitgelezen kans aangreep om zieltjes te winnen voor de provinciale verkiezingen, maakten de inwoners en bestuurders van gemeenten uit Noordoost Twente zich ernstig zorgen over de toekomst in hun gebied.

De door zes gemeenten belegde forumdiscussie over de leefbaarheid op het platteland leverde een kwetsbaar beeld op. Een dreigende uittocht van vooral jongeren naar de stad. Voorzieningen die onder druk (komen te) staan. En een gebrek aan openbaar vervoer. Op die fronten moest de provincie met de billen bloot.

Noordoost Twente is fel gekant tegen de provinciale notitie Ontwikkelen en koesteren, waaruit duidelijk blijkt dat de steden moeten groeien en het platteland vooral een functie heeft voor landbouw en natuur. De plattelandsgemeenten vrezen dat ze niet meer aan de woon-en werkbehoefte van de eigen mensen kunnen voldoen.

Een prachtig item om je als statenlid van het CDA, VVD, PvdA of D’66 te profileren. Erg logisch, zo vlak voor de verkiezingen op 3 maart. Christen-democraat Schiphorst zette de zaak echter zo op scherp, dat de provinciale eenheid over de ruimtelijke inrichting van Overijssel hier en daar scheurtjes opliep.

Schiphorst liet het platteland niet vallen. Ze nam afstand van cijfers hoe de bevolkingsgroei over Overijssel moet worden verdeeld. In de provinciale notitie staat dat in de komende twintig jaar de provincie met 100.000 inwoners moet groeien. Zeventigduizend van hen zijn in de grote steden terechtgekomen en de rest in de kleinere kernen. “Daar zijn we het absoluut niet mee eens! Ik wil eerst weten waar die 70.000 mensen vandaan komen. Want aan leegstand van het platteland hebben we niets.”

Het leverde bijval op van het massaal opgekomen publiek, maar de overige statenleden fronsten de wenkbrauwen. Het CDA dat openlijk afstand nam van de provinciale notitie? “Uw uitspraak staat haaks op wat u eerder hebt gezegd”, stak Van Dijk (D’66) de lont in het kruitvat.

“U luistert niet goed”, pareerde Schiphorst. “Wat ik nu zeg is niks nieuws. U wilt die verhouding van 70/30 realiseren door het platteland te beperken. Daar nemen wij afstand van. We moeten ons niet op cijfers vastpinnen.”

De overige statenleden vielen van hun stoel van verbazing, maar de toon voor de discussie was gezet. Het publiek was het gegoochel met cijfertjes al snel zat en wilde van de Statenleden alleen maar horen of de plattelandsgemeenten in Noordoost Twente kunnen bouwen naar eigen behoefte. Volgens de provincie kan dat, maar de Statenleden verschillen van mening over de mate waarin. Jellema (VVD) vond dat de groei van woningen en bedrijven vooral plaats moet vinden in de grote steden, gebundeld in grotere kernen en zeker niet in kerkdorpen. “Kiezen voor alles is niets”, luidde zijn credo. Zijn opmerking riep de hoon op bij het publiek.

Schiphorst, zelf inwoonster van Noordoost Twente, deelde de zorg van het publiek en pleitte wel voor een spreiding van contingenten woningen en bedrijventerreinen over grote en kleine kernen. “Want we moeten de noodzakelijke voorzieningen, zoals scholen, voor inwoners van kerkdorpen overeind houden”.

Bij socialiste Holsheimer vielen de schellen van haar ogen. “Maar u kunt toch niet volhouden dat er meer woningen in kerkdorpen moeten worden gebouwd om het voorzieningenniveau in stand te houden?”

“Dat komt door de schaalvergroting, een autonome ontwikkeling waar we als provincie niets aan kunnen doen. Daarom hoef je het inwonersaantal van een gemeente niet te verdubbelen. Dat lost het probleem niet op”.

Desondanks houdt de regio Noordoost Twente vol dat de aangegeven groei van het aantal woningen en bedrijventerreinen niet genoeg is om aan de eigen behoefte te voldoen. Eind februari nemen de Provinciale Staten een besluit over de provinciale notitie Ontwikkelen en koesteren, dus vlak voor de verkiezingen.

‘U luistert niet goed’

Reageer op dit artikel