nieuws

Schade mobiele telefoons onzeker

bouwbreed Premium

den haag – Nederlandse instellingen doen geen onderzoek naar de mogelijke schade van mobiele telefoons en portofoons op de gezondheid. Europees gezien blijft Nederland daardoor een witte vlek. De omringende landen bestuderen wel de biologische aspecten van de niet-ioniserende straling die deze apparatuur uitzendt.

De overheid beschouwde dergelijk onderzoek jarenlang als niet interessant en niet belangrijk. Adviezen van onder meer de Gezondheidsraad keerden dit tij maar leverden nauwelijks meer gelden op.

De Wereldgezondheidsorganisatie onderzoekt tot het jaar 2003 de biologische aspecten van elektromagnetische velden in het algemeen.

De Europese Commissie stelt momenteel aanbevelingen op voor de elektromagnetische velden waaraan het algemene publiek blootstaat. Die komen naar verwachting in de eerste helft van dit jaar klaar.

Duitsland zet daar als huidig EU-voorzitter nogal haast achter. Niet in de laatste plaats omdat verschillende landen reeds aan wettelijke maatregelen of richtlijnen werken.

Zendmasten

De Bondsrepubliek regelde twee jaar geleden de normen voor vast opgestelde zendmasten ten aanzien van mobiele telefoons bij wet. De bepalingen komen overeen met de normen van de International Commission for Non-Ionising Radiation Protection.

Straling

Italie bond vorig jaar het vermogen van gsm-zenders aan wettelijke regels. De maxima liggen beduidend onder het vermogen wat andere landen toestaan. De landelijke politiek onderstreept daarmee de onzekerheid over de meer chronische effecten van radiofrequente straling.

De kans dat straling ontstaat, blijft tot nog toe onduidelijk. De wetenschap noemt de Italiaanse maxima onnodig laag. De politieke achtergrond maakt de normen enigszins omstreden.

Wereldwijd gezien blijven de Italiaanse limieten beduidend onder de normen die met de warmte-ontwikkeling van mobiele telefoons samenhangt. De regering in Rome hoopt dat Brussel de Italiaanse normen in de aanbeveling overneemt.

De ‘limiet van Rome’ blijft naar verwacht ook na het afkomen van de ‘aanbeveling van Brussel’ overeind. De aanbeveling is slechts een advies; geen bindende richtlijn.

Portofoons

De Gezondheidsraad heeft nog weinig zicht op mobiele telefoons die met hogere zendvermogens werken zoals satelliettelefoons. Temeer omdat deze systemen beduidend minder worden gebruikt dan gsm-systemen. Ook portofoons zenden hogere vermogens uit dan draagbare telefoons. Over de eventuele schadelijke gevolgen daarvan bestaan evenmin ruime onderzoekgegevens. Portofoons zouden moeten voldoen aan de strenge limieten voor gsm-telefoontjes.

Ze worden niet aan de zij- maar aan de voorkant van het hoofd gehouden. De antenne zit dan recht voor het hoofd en schade aan de ogen kunnen veroorzaken. Ogen voeren toegevoerde warmte namelijk slecht af. Als gevolg zou de ooglens kunnen vertroebelen. In de praktijk is deze afwijking echter nog niet met portofoons in verband gebracht.

Doorlopend

De schadelijkheid lijkt mee te vallen. Een portofoon zendt alleen als de gebruiker praat. Een gsm stuurt doorlopend straling uit. Zelfs wanneer die uit staat, zendt de telefoon geregeld een signaal uit om in contact te blijven met het basisstation. Draagbare telefoons voor binnen werken in beginsel met hetzelfde soort straling als mobiele telefoons, zij het met een ander patroon. Het vermogen is echter aanmerkelijk minder dan van gsm-telefoons. Het maximum ligt rond tien milliWatt.

Reageer op dit artikel