nieuws

Opstellen Europese normen veel sneller

bouwbreed Premium

delft – Het Comite Europeen de Normalisation (CEN) werkt aan een ingrijpende reorganisatie. Daarmee moet de tijdsduur voor het opstellen van Europese normen terug van gemiddeld zeven naar drie jaar. CEN gaat zich daarbij richten op de gebruikers.

Het Comite Europeen de Normalisation (CEN) is een private instelling, waarin de nationale normalisatie-instituten van negentien lidstaten van de Europese Unie zijn verenigd. Doel van CEN is het opstellen van normen om daarmee handelsbelemmeringen in de Europese Unie weg te nemen. Via Europese en nationale wetgeving worden de normen geldig in de lidstaten. Daardoor geeft een Europese norm garanties dat iets voldoet aan de eisen die in de norm zijn gesteld. Kritiek op de werkwijze van CEN was aanleiding de organisatie stevig aan te pakken.

“Duidelijk was dat het accent te veel lag op standaardisatie en dat wel erg veel tijd verloren ging door bureaucratische werkwijzen en ondoorzichtige beslisstructuren. Dat hebben we ons aangetrokken.”. Dit J. van Herp, directeur Standards Programme bij het CEN Centraal Secretariaat in Brussel, gisteren in Delft op de Bouwnormalisatiedag van het Nederlands Normalisatie-instituut. Er loopt nu al drie jaar een proces om het programma van CEN in overeenstemming te brengen met de werkelijke noden van de gebruikers van normen.

Tot nu toe duurt het ontwikkelen van een Europese norm door CEN gemiddeld ruim zeven jaar. In sommige branches gaan de ontwikkelingen echter zo snel dat een norm na een jaar of drie geen aansluiting meer heeft met de werkelijkheid.

Beslissen

Het blijkt dat de normteksten voor zeventig procent van de tijd bij het Bureau Technique zijn, het hoogste niveau van de CEN-organisatie. Dat vindt Van Herp te veel. De beslisstructuur wordt aangepast. Het komt erop neer dat het Bureau Technique niet over alles meer moet beslissen. Belangrijke zaken kunnen best op een lager niveau worden afgedaan.

Het programma van het CEN komt in de nieuwe opzet tot stand aan de hand van voorstellen uit de markt met duidelijk geformuleerde doelstellingen voor de op te stellen norm. Dergelijke documenten, businessplannen genoemd, zijn een referentiedocument voor de Bureau Technique. Zij zijn bestemd voor het verantwoord delegeren van beslissingen. Met de nieuwe werkwijze denkt Van Herp dat een ontwikkelingsduur van drie jaar haalbaar moet zijn.

Reageer op dit artikel