nieuws

Groot verzet tegen winning klei Tegelen

bouwbreed Premium

den haag – Stichting Milieufederatie Limburg uit Maastricht probeert via de rechter een nieuwe ontgronding in de buurt van Tegelen tegen te houden. Sanders en Geraedts BV wil er tegelenklei gaan winnen, voor de fabricage van keramische dakpannen. Het wingebied meet een ruimte van een hectare en ligt tussen de Groeve Tegelen en de groeve Maalbee

De nieuwe winplaats heet de Groeve Laumans en vormt een voorloper van een flink gebied tussen Tegelen en Belfeld waar in de toekomst enerzijds kleiwinning en anderzijds natuurontwikkeling moet gaan plaatsvinden. Op provinciaal niveau woeden daarover nog discussies.

De Milieufederatie vindt dat er maar natuurontwikkeling moet komen, zonder kleiwinning. Zo is het volgens de Federatie ook voorzien in het Structuurschema Groene Ruimte, opgesteld in Den Haag. De nieuwe ontgronding zou in strijd zijn met dit Structuurschema.

De provincie, die Sanders en Geraedts de ontgrondingsvergunning verleende voor Groeve Laumans, stelt dat de kleiwinning voor de regionale dakpannenbranche van groot belang is. Alleen tegen zeer hoge kosten zou op een andere grondstof overgestapt kunnen worden.

Morgen doet de Raad van State uitspraak in deze zaak. Overigens circuleren er berichten dat de procedure bij de Raad van State weinig meer kan uithalen omdat de ontgronding al in een andere procedure op niet meer terug te draaien wijze is geregeld.

De Raad van State laat zich daarover nog informeren.

Reageer op dit artikel