nieuws

Grensarbeider onnodig ongerust

bouwbreed Premium

den haag – De Nederlanders die in Belgie werken hoeven zich niet ongerust te maken dat ze er financieel op achteruit gaan. Dat is de boodschap aan de grensarbeiders van staatssecretaris Vermeend van Financien.

De onrust is ontstaan omdat momenteel wordt onderhandeld over de herziening van het belastingverdrag met Belgie. Rekenvoorbeelden becijferen een inkomensdaling voor grensarbeiders van drie- tot vijfduizend gulden als de zogenoemde werkstaatheffing van kracht wordt. Ook zou de hypotheekrente niet meer aftrekbaar zijn.

Vermeend stelt de grensarbeiders gerust. Een nieuw belastingverdrag is niet eerder dan 2003 van kracht. Tot die tijd verandert er niets aan de fiscale positie van Nederlanders die in Belgie werken. Bij de onderhandelingen zijn nu nog geen afspraken gemaakt die gevolgen hebben voor het inkomen van de grensarbeiders. Het ministerie van Financien wijst erop dat het nieuwe verdrag op termijn wel inkomenswijzigingen tot gevolg kunnen hebben.

Vermeend zegt echter zoveel mogelijk rekening te houden met de grensarbeiders. Het ministerie is tevens in overleg met werknemersorganisaties om de inkomenseffecten van de verschillende mogelijke uitkomsten van een eventuele verdragswijziging in beeld te brengen.

Reageer op dit artikel