nieuws

Drenthe richt vizier op Langman-kansen

bouwbreed

assen – Gedeputeerde Staten van Drenthe zetten vaart achter de ontwikkeling van projecten die met de zogenaamde Langman-gelden worden gefinancierd. Door een actieve projectontwikkeling en samenwerking hoopt Drenthe zoveel mogelijk kansen te benutten.

De noordelijke provincies hebben tot 2006 ruim vijf miljard gulden van het kabinet toegezegd gekregen. Door vroegtijdige samenwerking met potentiele partners als gemeenten, waterschappen en waterbedrijven en de verschillende organisaties komen projecten eerder op tafel. Daarnaast kan door deze aanpak via meerjareninvesteringsprogramma’s beter worden ingespeeld op de noodzakelijke cofinanciering en kunnen planprocedures vlotter verlopen.

Inmiddels zijn al gespreksrondes gevoerd over thema’s zoals bedrijfsomgeving en stedelijke vernieuwing. Ze zijn gebaseerd op actuele beleidsvisies als het Provinciaal omgevingsplan en de regiovisies Groningen-Assen en Zuid Drenthe/Noord-Overijssel. Als de statencommissie op 10 maart met de nieuwe aanpak instemt zullen de thema’s worden uitgewerkt in concrete maatregelen en projecten.

Reageer op dit artikel