nieuws

Concurrentie van overheid aan banden

bouwbreed

den haag – Het einde van de oneerlijke concurrentie van de overheid is in zicht. Het ministerie van Economische Zaken heeft spelregels opgesteld die waarschijnlijk in de mededingingswet worden verankerd.

Zo moeten bij opdrachten aan derden alle kosten worden doorberekend. Bovendien moeten volgens de nieuwe spelregels de kosten en de opbrengsten van opdrachten uit de markt helder terug te vinden zijn in de administratie.

Een dezer dagen stuurt het ministerie zijn voorstel met diverse varianten naar de Sociale Economische Raad (SER). Op basis van het commentaar van dit adviesorgaan en nadere studie, neemt het kabinet de komende periode nog een besluit over de precieze invulling van de wet. In het regeerakkoord heeft het Rijk al toegezegd een eind te maken aan de concurrentievervalsing.

Maar zeer veel overheidsinstellingen kunnen de markt dwarsbomen. In de bouw lopen vooral ingenieurs, aannemers en architecten tegen concurrentievervalsing aan. Het gaat om de zogenaamde OEM’s, Overheidsinstellingen met exclusieve marktrechten. Willekeurige voorbeelden zijn bepaalde activiteiten van Rijkswaterstaat, Rijksgebouwendienst, CBS, TNO, KNMI en Uvi’s.

Op pagina 5:

Diverse varianten voor beperking overheden.

Reageer op dit artikel