nieuws

Bijtende kritiek op Van Weele in bouwrechtzaken Expert funderingsvraagstukken beticht van partijdigheid

bouwbreed

den haag – Prof. ir. A.F. van Weele is de eerste keus van verzekeraars, projectontwikkelaars en uitvoerende bouwpartijen als er funderingsschade te betwisten valt. Hij is een gekende grootheid op het gebied van funderingsvraagstukken. Niettemin komt er van verschillende kanten bijtende kritiek op deze coryfee.

Van Weele beschuldigen van partijdigheid lijkt ongehoord. Vier prominenten die vandaag in deze krant nader aan het woord komen – een advocaat en drie bouwkundigen – beseffen dat een dergelijk zwaar verwijt ook hun eigen (academische) integriteit op het spel kan zetten. Dat weerhoudt hen niet de als ‘achterbaks’ en ‘leugenachtig’ bestempelde juridische getuigenissen van de hoogleraar openlijk aan de kaak te stellen.

“Dit soort mensen maakt slachtoffers ten behoeve van de eigen portemonnee. Dat moet uitgerangeerd worden”, dringt een van de vier klokkenluiders, ir. K. Boorsma van het gelijknamige ingenieursbureau in Drachten, aan op de uitsluiting van de voormalige deeltijdhoogleraar funderingstechniek aan de TU Delft van gerechtelijke deskundigenberichten. Boorsma reageert op het verhaal van de Amsterdamse advocaat mr. A. Bierenbroodspot in Cobouw van 29 januari. Hij voelt zich door haar ervaringen met Van Weele bevestigd in zijn mening dat de professor zich in een vroegere arbitragezaak ‘veel te veel heeft gericht naar de belangen van de machtigste partij, zijn opdrachtgever en diens verzekeraar’.

Sneeuwbaleffect

Het welbekende sneeuwbaleffect. Ook bouwadviseur ing. A. Heesbeen wil zijn verhaal kwijt over hoe Van Weele de rechter misleidde met een redelijk klinkende, maar praktisch onuitvoerbare hersteloperatie van het verzakte restaurant ‘Het Groene Pandje’ in Barneveld. Funderingsexpert dr.ir. V. de Waal – die het eerder in de rechtzaal met succes opnam voor advocaat Bierenbroodspot – gaat de met sluiting bedreigde restauranteigenaar R. Schueler helpen het rapport van Van Weele in hoger beroep alsnog te ontzenuwen. De Waal spreekt van ‘ongemotiveerde uitspraken’ en ‘ernstige misleiding’ door Van Weele.

In Finland, aan de Technische Universiteit van Tampere, kennen ze de Nederlandse professor ook. Prof. Jorma Hartikainen, hoogleraar geotechniek, heeft er weinig behoefte aan de affaire waarbij hij en Van Weele van mening verschilden, nog een keer op te rakelen, maar hij zegt wel – tegen de hem onbekende journalist die hem tussen de colleges door telefonisch overvalt – ‘te twijfelen aan de wetenschappelijke integriteit van Van Weele’. “Er zijn op deze wereld veel verschillende soorten professoren”, voegt hij er veelzeggend aan toe.

Pseudo-wetenschappelijk

Bierenbroodspot waarschuwde als eerste voor ondermijning van de bouwrechtspraak door pseudo-wetenschappelijke rappporten van zogenaamde deskundigen, bedoeld om de rechter op het verkeerde been te zetten. In haar zaak trapte de rechter er overigens niet in. Zowel in kortgeding als in hoger beroep verwierp de rechter het verhaal waarmee Van Weele de verzakking van het pand Singel 447 (eigendom van Bierenbroodspot) afdeed als een natuurlijk verschijnsel.

Voor prof. ir. C. Schiebroek was het optreden van Van Weele aanleiding om in alle openheid, zwart op wit, ‘te twijfelen aan het wetenschappelijk geweten van Van Weele.

Zelfs aannemer HBG moest achteraf toegeven bij de bouw van winkelcentrum Kalvertoren in hartje Amsterdam ‘niet voldoende te hebben gedaan om overlast voor twee belendende panden – Singel 447 en 449 – te voorkomen’.

Vooraf schieten maatregelen om schade te voorkomen er wel eens bij in. Maar achteraf weten opdrachtgevers en uitvoerende bouwpartijen en hun verzekeraars des te beter de schadeclaims af te wenden. “Als je problemen hebt, moet je zorgen dat je de eerste bent die Van Weele belt. Dat is heel belangrijk”, verklaart directeur dr.ir V. de Waal van Walinco (Amsterdam). “Je geeft hem een opdracht, dan gaat ie voor jouw zaak. Dan heb je al de helft van je zaak gewonnen. Zo wordt er in mijn vakgebied over gepraat.”

In de de zaak van de verzakte Woerdense kerk – waarover deze krant geregeld heeft geschreven – adviseerde ir. J. Oostveen van Grondmechanica Delft negatief op de voordracht van prof. Van Weele als onafhankelijk deskundige wegens belangenverstrengeling van Van Weele met verzekeraars. (Oostveen treedt in die zaak op als partijdeskundige voor de Evangeliegemeente De Weg).

‘De beste’

“Van Weele is de beste”, zegt directeur mr. J.A.G. van Eimeren van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven. “Een zeer kundig man”, vindt ook bouwpatholoog en ‘concurrerend’ deskundige ir. S. van den Bergh van PRC Bouwcentrum.

Van Weele was betrokken bij de ingewikkeldste projecten. In Nederland onder andere: IJ-tunnel, spoortunnel onder Schiphol, Oostlijn Amsterdamse metro, Noord/Zuidlijn, funderingsversterking Beurs van Berlage. In internationaal verband leverde hij bijdragen aan het ontwerp van de Stoerebelt-bruggen, de hangbrug over de Straat van Messina en de Tweede Internationale Luchthaven van Bangkok.

Van Weele was acht jaar voorzitter Afdeling Geotechniek van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Januari 1993 ging Van Weele met emeritaat. Vanaf 1974 tot heden is hij directeur (mede)eigenaar van IFCO Funderingsexpertise in Gouda.

Verkeerde been

Deskundigheid en betrouwbaarheid zijn twee verschillende kwaliteiten, zo ondervonden Bierenbroodspot, Boorsma, Schueler, Heesbeen, De Waal en Hartikainen. Eerstgenoemde drie leden feitelijk schade. Vervelend, uiteraard, maar wat de drie en hun technische adviseurs vooral lijkt te steken, is de voorgewende, academische objectiviteit van Van Weele. Toen aannemer HBG en projectontwikkelaar Multivastgoed aan Bierenbroodspot het voorstel deden een professor te benaderen voor een wetenschappelijk onderbouwd, bindend advies, werd er – zegt zij – niet bij verteld dat de betreffende professor Van Weele onder de mantel van IFCO al in een vroeg stadium bij het project Kalvertoren was betrokken.

Boorsma verloor zijn zaak bij de Raad van Arbitrage doordat Van Weele ‘essentiele gegevens buiten beschouwing had gelaten’. Aldus Boorsma. In de zaak Schueler gaf Van Weele weliswaar toe dat Het Groene Pandje enkele centimeters was verzakt, maar de draagkracht van de fundering zou niet zijn aangetast. Het misleidende hiervan is, legt De Waal uit, dat de rechter dan denkt dat het pand niet verder zal verzakken en dat het dus wel meevalt.

Waar hij, Boorsma en Heesbeen zich vreselijk aan storen, is het manipuleren van gegevens. Technici houden daar niet van. Het druist tegen hun natuur in. Feiten zijn feiten. “Je gaat geen leugens vertellen. Je mag niet de hele boel gaan verdraaien.”

Op pagina 3:

‘Deskundige kan grootste

flauwekul zeggen’.

Reageer op dit artikel