nieuws

Zaanstreek weigert de Noord-Zuidlijn

bouwbreed Premium

purmerend – De gemeentebesturen van Zaanstad en Purmerend vinden dat de Noord-Zuidlijn geen vertakking moet krijgen naar de Zaanstreek. Als de metro wordt doorgetrokken, zullen goed lopende bus- en treinverbindingen worden opgeheven.

Bovendien zal de metro te weinig halteplaatsen krijgen. Daardoor blijft zo’n zeventig procent van de inwoners van Purmerend verstoken van openbaar vervoer.

Dat blijkt uit een brief van burgemeester en wethouders van Purmerend aan minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat). Zaanstad steunt de buurgemeente.

Met de brief reageert het college op het rapport ‘Regionalisering Noord-Zuidlijn’ dat door Amsterdam werd opgesteld. “Wij hebben de studie beoordeeld en zijn daarbij tot de conclusie gekomen dat het rapport onduidelijk en onvolledig is”, aldus de brief. “De studie is te beperkt en bevat te veel onzekerheden. Naar onze mening mag zij in deze vorm geen onderdeel uitmaken van het besluitvormingsproces over een te verleende beschikking voor de Noord-Zuidlijn.”

B en W vinden dat het geld voor de extra tak van de metroverbinding beter kan worden besteed aan de aanleg van een Tweede Coentunnel. “Volgens het college is dat een reele optie”, stelt een woordvoerder van Purmerend.

De gemeente is verontwaardigd dat Amsterdam haar niet heeft geinformeerd over de plannen om de metrolijn door te trekken.

De Noord-Zuidlijn is een metroverbinding die Amsterdam-Noord moet verbinden met Amsterdam Zuid-WTC. Een jaar geleden ontvouwde Amsterdam plannen om de lijn door te trekken naar Purmerend en Zaanstad. Later liet Amsterdam de mogelijkheden onderzoeken, zonder de betrokken gemeenten hierin te kennen.

“Voor de Zaanstreek heeft het doortrekken van de Noord-Zuidlijn geen enkele waarde”, stelt R. Brolsma, woordvoerder van Zaanstad. “We steunen Purmerend in haar protest hiertegen, omdat we het zonde vinden als het goede openbaar vervoer tussen Purmerend en Amsterdam en tussen Zaanstad en Amsterdam in het geding komt. In plaats van de Noord-Zuidlijn door te trekken zouden er meer treinen moeten gaan rijden.”

Volgens Hans Joosten van de gemeente Amsterdam zijn er geen concrete plannen om de Noord-Zuidlijn naar Purmerend en Zaanstad door te trekken. “We hebben de mogelijkheden daartoe verkend, met oog op de toekomst. Er is echter beslist nog niets definitief. Als we van plan zijn om de metro door te trekken naar de Zaanstreek, dan gaan we eerst met de betrokken gemeenten om tafel zitten.”

Reageer op dit artikel