nieuws

VNO-NCW: ‘Looneisen en overheidsbestedingen verlagen’

bouwbreed Premium

den haag – “De vakbonden moeten voor 1999 de looneisen matigen. Het kabinet moet daarnaast de komende jaren durven bezuinigen.” Dit concludeert VNO-NCW. De werkgeversorganisatie voorspelt een verlies van duizenden banen en een flinke daling van de economische groei, als het kabinet en de vakbonden hun beleid niet veranderen.

Volgens voorzitter J. Blankert worden 1999 en 2000 zeer lastige jaren voor het kabinet. “Om een drastische teruggang in de Nederlandse economie en een enorm banenverlies te voorkomen, moet het kabinet de komende jaren flink bezuinigen op de uitgaven”, zei Blankert gisteren tijdens zijn traditionele nieuwjaarsboodschap. Volgens de werkgeversvoorman moet het kabinet op korte termijn flink op het budget gaan korten om, naast de economische achteruitgang, ook een verdere stijging van het financieringstekort tegen te gaan.

“Het kabinet heeft nog legio mogelijkheden om de uitgaven te beperken”, stelt Blankert. Zo noemt hij de verdere efficiency van de collectieve sector, een besparing van vijf tot tien miljard gulden op de gezondheidszorg en een verdere doorvoering van strengere wao-regels en betere controle op psychische keuringen. Tevens pleit Blankert voor een aanpassing van de hoogte en duur van de wao-uitkeringen, mochten strengere wao-keuringen, second opinions en meer controle op keuringsartsen niet helpen. “Op dat moment zullen we serieus moeten praten over de financiele verantwoordelijkheid van bedrijven voor arbeidsongeschikten. Momenteel blijft deze groep maximaal zes jaar onder de hoede van bedrijven. Wellicht kan die termijn worden teruggebracht naar twee tot drie jaar”, aldus Blankert.

De vakorganisaties moeten volgens VNO-NCW de looneisen terugdringen naar circa 2 procent. De insteek van de FNV-bonden voor 1999 is 3,5 procent. “Maar vragen is dit jaar zeker geen krijgen”, waarschuwde Blankert. Volgens VNO-NCW dreigen de loonkosten sneller te stijgen dan de opbrengsten van de bedrijven. “Dat zorgt voor een lagere werkgelegenheid. Een loonsverhoging van twee procent is daarom redelijk, zeker gezien de lage inflatie”, zo redeneert hij. Volgens de werkgeversvoorman lijden de vakbonden aan ‘geldillusie’ en kunnen zij maar moeilijk wennen aan de geldontwaarding. “Realiseren de bonden zich dat bij een inflatie van minder dan een procent een loonstijging van twee procent een reele koopkrachtstijging van een vol procent betekent”, sneerde Blankert.

Bouwsector

Voor de bouwsector verwacht VNO-NCW in 1999 weinig problemen. De werkgeversorganisatie raamt de groei van de productie in de bouwnijverheid voor 1999 op 1,75 procent, wat een stabilisering betekent ten opzichte van 1998.

De productiegroei in de utiliteitsbouw vlakt naar alle waarschijnlijkheid af tot ongeveer drie procent vanwege de problemen met Vinex-locaties. In 1998 was deze groei nog vijf procent. De groei van de gww-sector zal volgens VNO-NCW juist versnellen vanwege grote infrastructurele projecten als de Betuwelijn en de Hogesnelheidslijn.

In zijn nieuwjaarsboodschap vroeg Blankert speciale aandacht voor de problemen omtrent de infrastructuur. “In 1999 moeten projecten zoals de rijksweg 4 Midden Delfland eindelijk van de grond komen. Terwijl tientallen bedrijven staan te popelen om mee te werken aan pps-projecten, blijven essentiele infrastructurele projecten liggen.” Ook het rekening rijden moet volgens Blankert nog eens zorgvuldig onder de loep worden genomen. “De 1,5 miljard die tot 2010 gereserveerd zijn voor rekening rijden is beter besteed aan de Nederlandse infrastructuur”, meent Blankert.

Reageer op dit artikel