nieuws

Vlaanderen vult infrafonds met boetes te zware vrachtwagens

bouwbreed

brussel – Chauffeurs of eigenaars van vrachtwagens in Vlaanderen kunnen vanaf 1 januari boetes en zelfs celstraffen incasseren wegens schade die zij aan het wegdek aanrichten omdat hun voertuigen te zwaar geladen zijn. De zogeheten spoorvormingsboete’ staat in een nieuw programmadecreet van de Vlaamse regering die het parlement zopas goedkeurde.

Naast deze sanctie blijven de federale boetes van kracht die de nationale overheid heeft ingesteld voor overladen vrachtwagens in het kader van het verkeersreglement. Het wordt dus uitkijken voor het goederenvervoer in Vlaanderen vanaf 1 januari 1999, ook voor de honderden Nederlandse vrachtwagens die via Belgie richting Frankrijk en Luxemburg rijden.

In het nieuwe programmadecreet staat dat het verboden is het wegdek te beschadigen door het maximaal toegestane gewicht te overschrijden.

De straffen die wegens overlading in Vlaanderen vanaf 1 januari worden toegepast, zijn niet mals: een gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en/of een geldboete van ruim duizend tot 830.000 gulden, afhankelijk van de overbelasting van het voertuig.

Deze boetes worden in de Belgische staatskas gestopt. Maar volgens een thans aanvaard Vlaams decreet moet de strafrechter de overtreder tevens veroordelen tot het betalen van een bijdrage aan het Vlaams Infrastructuurfonds. Deze kan oplopen van 550 tot 4160 gulden.

Als justitie beslist een overtreder niet te vervolgen, waardoor deze ook geen boete hoeft te betalen, kan de Vlaamse overheid een eigen administratieve geldboete opleggen die varieert van 1100 tot 8330 gulden.

De Vlaamse overheid stort de totale opbrengst van deze boetes eveneens in de kas van het Vlaams Infrastructuurfonds ter financiering van het wegenonderhoud.

Reageer op dit artikel