nieuws

Kabinet-Kok introduceert lastenverzwaring

bouwbreed Premium

Met ingang van het belastingjaar 1999 wordt de eerste schijf inkomstenbelasting tot 48.175 gulden in twee delen geknipt. Over de eerste 15.000 gulden belastbaar inkomen betaalt de belastingbetaler aan inkomstenbelasting 6,2 procent plus premies 29,55 procent (totaal 35,75 procent). Over het tweede deel tot 48.175 gulden wordt het tarief 37,05 procent. In het regeerakkoord is afgesproken dat het toptarief inkomstenbelasting de komende jaren omlaag gaat van 60 procent naar circa 52 procent. Het tarief van 50 procent gaat naar circa 42 procent.

De zelfstandigenaftrek voor ondernemers gaat in 1999 omhoog. Bovendien worden de winstschijven opgetrokken waarop de aftrek van toepassing is (zie tabel).

De tariefverlaging inkomstenbelasting 1999 wordt met name gefinancierd door de verhoging van energiebelastingen en de verhoging van het btw-tarief van 6 procent naar 17,5 procent bij water. Particuliere kleinverbruikers gaan per 1 januari 1999 bijna 6,5 cent per kubieke meter gas extra betalen en 2 cent extra per kilowattuur elektriciteit. Leidingwater wordt belast met het hogere 17,5 procent tarief btw. Daarnaast worden alle milieubelastingen geondexeerd. Kabinet Kok Paars II komt voor het eerst in 1999 met een lastenverhoging.

Heeft u een oudedagspensioenvoorziening die niet geheel optimaal is, dan kunt overwegen een lijfrentepolis af te sluiten. De premie die u betaalt, is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De uitkeringen die in de toekomst volgen, zijn wel belast. Per saldo wordt een rentevoordeel behaald. Ook kan er een tariefvoordeel optreden. Dit voordeel treedt op als de premies worden afgetrokken tegen hoog belast inkomen en de inkomsten later (vanaf 65 jaar) worden belast tegen laag belast inkomen. Voor 1998 kan een bedrag van 5950 gulden per persoon worden afgetrokken (gehuwden: 11.900 gulden). Heeft u een niet te verwaarlozen tekort in uw oudedagsvoorziening dan kunt u een extra aftrek claimen van 11.898 gulden.

De beslissing of u een lijfrente wilt kopen hoeft u niet voor 31 december te nemen. Indien u de lijfrente voor 1 juli 1999 aanschaft, kunt u bij de aangifte verzoeken de in 1999 betaalde premie in aanmerking te nemen bij de aangifte over 1998.

Vanaf de invoering van het belastingplan 2001 introduceert de belastingdienst voor de opbouw van pensioenrechten een plafond van 70 procent eindloon bij 60 jaar. Zodra een belastingplichtige dat plafond bereikt, zijn lijfrentepremies niet meer aftrekbaar. Als u het zich kunt permitteren kunt u nog tot 2001 binnen het regime lijfrentepremie aftrekken.

Belastingvrij schenken

Belastingvrij schenken is een interessante manier om aan taxplanning binnen de familie te doen ter besparing van schenkings- en successierecht. Ouders met vermogen kunnen jaarlijks belastingvrij een bedrag aan hun kinderen schenken (in 1998 8084 gulden per kind of eenmalig aan kinderen tussen de 18 en 35 jaar 40.421 gulden). Alleen bij de eenmalige hoge schenking moet een aangifte schenkingsrecht worden gedaan met een beroep op de vrijstelling.

Als een eigen kind al ouder is dan 35 jaar, maar de echtgenoot of echtgenote van het eigen kind nog geen 35 jaar is, kan toch de eenmalige belastingvrije schenking van 40.421 gulden worden toegepast. In hetzelfde kalenderjaar mogen niet de vrijgestelde schenkingsbedragen tegelijk worden geschonken. Wel is toegestaan eenmalig 40.421 gulden in december 1998 en vervolgens 8084 gulden in januari 1999 te schenken.

Ook valt te overwegen om aanvullend een schenking te doen van een bedrag gelijk aan de eerste tariefschijf van het schenkingsrecht. Deze schenking van maximaal 40.428 gulden is belast tegen een tarief van 5 procent (maximaal verschuldigd 2021 gulden). Het tempo van vermogensoverheveling wordt hierdoor sterk verhoogd. Daarnaast kunt u iedere twee jaar aan ieder kleinkind maximaal belastingvrij 4849 gulden (1998) schenken. Als u meer aan een kleinkind schenkt, is over het hele bedrag schenkingsrecht verschuldigd.

Schuldigerkenning

Uw vermogen zit in de eigen woning of in aandelen die u niet liquide kunt maken. Maar u wilt toch voor de jaarwisseling de schenkingsvrijstellingen benutten. Als u ter besparing van successierechten vermogen wilt schenken waar u nog geen afstand van wilt of kunt doen, kunt u via de notaris schenken onder schuldigerkenning. Als schenker moet u jaarlijks over die papieren schenking een reele rente vergoeden. Deze rente wordt aangemerkt als consumptieve rente en is beperkt aftrekbaar.

Heeft u in het verleden ook al onder schuldigerkenning geschonken, dan is het mogelijk dat u de grens voor consumptieve renteaftrek (1998 gehuwden 15.000 gulden) overschrijdt. In die situatie is de meerdere rente niet meer aftrekbaar. Staatssecretaris Vermeend heeft al aangekondigd dat in de toekomst de consumptieve renteaftrek volledig verdwijnt. U kunt in overleg met uw fiscaal adviseur maatregelen nemen.

Middeling

Zijn uw jaarinkomens sterk wisselend geweest, waardoor ze tegen wisselende progressieve tarieven belast zijn geweest, dan kan middeling van uw inkomen wellicht belastingbesparing opleveren. Bij middeling worden de inkomens over een periode van drie jaar opgeteld en gelijkmatig over die drie jaar verdeeld. Vervolgens wordt belasting berekend over de herrekende inkomens. Bent u door deze berekeningswijze minder belasting verschuldigd, dan kan het verschil u worden terugbetaald. Dit voor zover het verschil van belasting meer is dan de teruggavedrempel van 1200 gulden. Het verzoek tot middeling dient binnen twaalf maanden nadat alle aanslagen van het middelingstijdvak onherroepelijk vaststaan, worden ingediend. Het jaar dat u 65 wordt, kan niet in de middeling worden betrokken en indien u een bepaald jaar voor middeling heeft gebruikt, kan dit jaar niet voor een tweede keer worden gebruikt.

WAZ premieaftrek

Als ondernemer of directeur grootaandeelhouder bent u in 1998 op de hoogte gebracht van de Wet arbeidsongeschiktheid zelfstandigen. Ook heeft u wellicht een voorlopige aanslag WAZ gehad. Deze aanslag is, kortweg gezegd, gebaseerd op uw winst uit onderneming of inkomsten uit arbeid uit uw eigen bv minus een franchise. Vergeet deze betaalde premie niet in uw belastingaangifte 1998 op te nemen. De premie is voor het eerst aftrekbaar als persoonlijke verplichting. De maximaal aftrekbare premie bedraagt 4372 gulden.

T-biljetten

Als uw kinderen bijverdienen of een deel van het jaar hebben gewerkt, kunnen zij via een T-biljet te veel ingehouden loonbelasting terugvragen. Bedenk wel dat eventueel ontvangen studiefinanciering werkt als een drempel voor aftrekbaarheid van studiekosten. Voor de jaarwisseling kan nog worden teruggevorderd over 1997, 1996 en 1995. Als de teruggaaf groter is dan 1000 gulden kan dat ook nog over 1994 en 1993. Is de teruggaaf over 1994 en 1993 kleiner dan 1000 gulden dan kan de inspecteur toch ambtshalve een teruggaaf verlenen. Soms kijkt hij niet zo krap.

Voor vragen over accountancy en belastingzaken kunt u bellen met Paul Schol, Moret Ondernemersservice Arnhem. Tel. (026) 32 09 509.

Zelfstandigenaftrek 1998 (in guldens) Winst tot 92.610 – 10.750 92.610 – 96.530 – 9.700 96.530 – 100.450 – 8.650 100.450 – 104.370 – 7.600 104.370 – en hoger – 6.550 Zelfstandigenaftrek 1999 (in guldens) Winst tot 94.560 – 11.615 94.560 – 98.565 – 10 540 98.565 – 102.570 – 9.465 102.570 – 106 575 – 8.390 106.567 – en hoger – 7.315

Reageer op dit artikel