nieuws

‘Het dorp wordt een stuk onpersoonlijker’ Bewoners zien met bouw 3000 woningen karakter verdwijnen

bouwbreed

breda – Dirk Oudshoorn, projectmanager Breda Noordoost/Teteringen, draait er halverwege het gesprek niet langer omheen. Het voormalige dorp Teteringen wordt qua woningaantal zo goed als verdubbeld. Van 2300 woningen naar een kleine vijfduizend huizen. En dat heeft in de visie van Oudshoorn z’n weerslag op het karakter van Teteringen. “De toenmalige wethouder hield altijd vol dat de woningbouw niets zou veranderen. Maar dat is niet vol te houden.” Dan, na een korte stilte: “Het zal er onpersoonlijker worden.”

Met een harde kets botsen de ballen op het biljart in Dorpshuis ’t Web tegen elkaar. Acht gepensioneerden staan rond de twee biljarttafels en becommentarieren de stoot. Pierre Jacobs, concierge/beheerder van het Dorpshuis, slaat het tafereel vanachter de bar glimlachend gade. “Ze zijn hier bijna elke middag”, zegt hij. Het dorpshuis is dan ook de ontmoetingsplek in Teteringen. Jacobs kent de verhalen over de aanstormende woningbouw van haver tot gort. “Er wordt hier bijna dagelijks over gesproken.” Zelf zegt hij geen uitgesproken mening te hebben. “Maar”, zo verduidelijkt hij lachend, “ik kom hier ook niet vandaan. Ik woon in Breda. Nee”, voegt hij er desgevraagd aan toe, “ik word niet gezien als de vijand.”

Toch is het Breda, de stad waar Teteringen sinds de gemeentelijke herindeling onderdeel van uit maakt, die een kleine 2500 woningen rond de kern gaat bouwen. Gemeentelijk projectmanager Dirk Oudshoorn wijst op de plankaart en geeft de bouwlocaties aan. “De woningen komen zeg maar als een kring rond Teteringen. In totaal gaat het om 3000 huizen, maar vijfhonderd daarvan komen aan de zijde van Breda Noordoost te staan. Vervolgens zit er een groenbuffer tussen noordoost en Teteringen. Tussen Oosterhout en Teteringen moet een golfbaan komen. Dat is ook het mooie van het plan; Teteringen blijft een losse kern. En dat is een goede zaak.”

Dorpsraad

Dat vindt Jacques van der Veeken, voorzitter van de Dorpsraad Teteringen, ook. “Onze grote angst is altijd geweest dat wij een wijk van Breda zouden worden. We hebben geen hekel aan Breda, maar dat willen we echt niet. Dit plan ziet er mooi uit.”

Daarmee wil hij overigens niet gezegd hebben dat de vlag in top kan en de weerstand tegen de woningbouwplannen als sneeuw voor de zon is verdwenen. “Het definitieve structuurplan heeft nog een belangrijk knelpunt”, zegt de voorzitter van het adviesorgaan, “we kunnen ons nog steeds niet vinden in het enorme aantal huizen.”

Teteringen telt 2300 woningen. Meer dan een verdubbeling van dat aantal heeft in de ogen van Van der Veeken absoluut z’n weerslag op het dorpse karakter. Op de vraag of hij dat karakter in woorden kan uitdrukken, moet de dorpsraadvoorzitter het antwoord schuldig blijven. “Tsja, pfff, gewoon de sfeer die er hangt”, mompelt hij na lang nadenken voorzichtig.

Zakelijk

“Het ons-kent-ons-sfeertje”, zegt daarentegen Claudia Damen, “dat is kenmerkend voor het dorp. Iedereen kent elkaar en weet alles van elkaar.” Ze staat in de woningtextielzaak van haar ouders en geeft toe “een tweeslachtig gevoel” te hebben over de uitbreiding van Teteringen. “Zakelijk gezien zal het voor ons niet verkeerd uitpakken. Zoveel nieuwbouwhuizen betekent per slot van rekening toch meer klandizie.”

Integratie

De zaak van haar ouders is gevestigd in het centrum van Teteringen. Nou ja, centrum; de winkels zijn er op een hand te tellen. Met een doe-het-zelfzaak, twee woninginrichtingszaken, een paar snackbars, cafes en een supermarkt zijn de winkelvoorzieningen van Teteringen wel zo’n beetje genoemd. “Maar dat”, zo benadrukt Claudia Damen, “is de kleinschaligheid die het dorp kenmerkt en toch zal verdwijnen. En dat is aan de andere kant wel een beetje jammer…vind ik.”

Oudshoorn zegt dat het er “zeker onpersoonlijker” zal worden. Met het stimuleren van sociale activiteiten bij de nieuwkomers hoopt hij de integratie met de inwoners van Teteringen te versnellen. Claudia Damen zegt daar vooralsnog een hard hoofd in te hebben: “Ik zit op de harmonie en er komen nooit nieuwe mensen bij. De nieuwkomers in Teteringen zien dat verenigingsleven dat wij hier hebben blijkbaar toch niet zo zitten.” Ook Van der Veeken is bang straks geconfronteerd te worden met een bevolking die wel in Teteringen woont maar voor het werk en het plezier naar Breda trekt. “Je krijgt dan spookbewoners”, meent de dorpsraadvoorzitter.

Egoistisch

De heer Bekker legt zijn biljartkeu neer en bestelt bij Jacobs een kopje koffie. Twintig jaar heeft hij in Teteringen gewoond. Sinds zijn pensionering woont hij in een appartement in Oosterhout, omdat zijn vrouw geen trappen meer kan lopen.

De argumenten van Van der Veeken veegt Bekker van tafel. “Ik vind het allemaal tamelijk egoistisch. Toen ik hier nog woonde, werden mijn kinderen gedwongen naar Breda te verhuizen. Er waren geen woonmogelijkheden hier. Met de komst van die woningen gaat dat veranderen en dat is toch ook wat waard?” Zijn ogen gaan naar het affiche op het raam van het dorpshuis met de tekst ‘Laat Teteringen niet verstikken’. De halve dorpskern is met posters volgeplakt. “Je houdt het toch niet tegen”, is het commentaar van Bekker, en hij neemt een slok van zijn koffie.

Tegen de bouw hebben inwoners een actiegroep ‘Laat Teteringen niet verstikken’ opgericht. Vertegenwoordigers van deze actiegroep zitten samen met de dorpsraad en de bewonersorganisatie Noordoost in een klankbordgroep. Regelmatig zit Oudshoorn met deze groep rond de tafel. “Het is goed om de plannen met hen door te spreken. We hebben hiervoor wel de spelregels opgesteld. Meepraten kan, maar tegenhouden van de plannen is onmogelijk. Dat staat nu eenmaal vast.”

Van der Veeken zegt de klankbordgroep toe te juichen maar vindt het jammer dat de inspraak tot wat “cosmetische ingrepen” beperkt blijft.

Zorgenkindje

Behalve de grootschalige nieuwbouw vreest hij de toenemende verkeersdrukte in Teteringen. “De ontsluiting is nog steeds niet goed geregeld.” Zorgenkindje is de Oosterhoutseweg tussen Breda en Oosterhout die de kern als het ware in tweeen hakt.

De verkeersdrukte op deze weg is al fors door het pendelverkeer tussen Breda en Oosterhout. “De woningbouw zou die drukte nog eens doen toenemen en dat kan de Oosterhoutseweg simpelweg niet aan”, vertelt ook Oudshoorn.

De bewoners pleiten voor de aanleg van een rondweg, maar daarmee zou volgens de projectmanager het natuurgebied de Lage Vughtpolder onevenredig veel schade worden toegebracht.

De gedachten bij gemeente, provincie en Rijk gaan nu uit naar het invoeren van rekeningrijden op de Oosterhoutseweg. In de praktijk betekent dit dat een automobilist aan het begin van de weg bij Breda en het eind in Oosterhout wordt gefotografeerd. “Twee keer fotograferen betekent een rekening in de bus”, legt Oudshoorn uit. “Inwoners van Teteringen worden maar een keer gefotografeerd en die krijgen dus niets.”

Om de inwoners van de stad Oosterhout een goed alternatief te bieden, worden de op- en afritten van de A27 verbeterd.

Buswisselstrook

Daarnaast moet openbaar vervoer de verkeersdruk verminderen. Breda pleit voor de aanleg van een hoog openbaar vervoerverbinding. Punt is dat die snelbusverbinding over de toch al niet brede Oosterhoutseweg moet gaan rijden.

Verbreden met twee rijbanen zou te rigoureus zijn, waardoor ook hier een slimmigheidje noodzakelijk is. Gewerkt wordt aan de invoering van een buswisselstrook. Op het midden van de weg komt een strook waarop de bus gaat rijden. Door middel van een berg elektronica in de weg kan bij het passeren van de bussen het autoverkeer worden gestopt. De ene bus verlaat de busstrook en passeert over de gewone weg zijn tegenligger. “Het moet nog verder worden uitgewerkt maar het kan wel. De belangstelling voor het systeem is groot”, zegt Oudshoorn met onverholen trots.

Flauwtjes

Eerder deze week heeft Oudshoorn op een voorlichtingsavond over het structuurplan in een goed gevuld dorpshuis het plan toegelicht. De reactie was ronduit flauwtjes te noemen. “De bevolking blijft wantrouwend. Ze zijn niet zo enthousiast als wij, maar misschien kunnen we dat ook niet van ze verwachten.”

Begin mei buigt de gemeenteraad zich over het structuurplan Breda Noordoost/Teteringen. In 2000 wordt met de bouw van de eerste fase in Breda Noordoost begonnen. Oudshoorn verwacht 2002 de oplevering van de eerste huizen op het grondgebied van Teteringen.

Met borden en affiches laten de bewoners duidelijk merken tegen massale bouw te zijn. Foto: Boyd Smith

Reageer op dit artikel