nieuws

Gevreesde storm gaat net op tijd liggen in Sluiskil

bouwbreed

sluiskil – De gevreesde storm ging op tijd liggen. De MS Altbach arriveerde dan ook mooi op tijd op het Kanaaleiland in Sluiskil met de eerste delen van de boormachine voor de Westerscheldetunnel.

Het graafwiel en de schildstaart werden in zeven stukken op twee platformwagens en vijf grote vrachtwagens in colonne onder politiebegeleiding naar de bouwput vervoerd. Voor het zover was, hees de firma Mammoet uit Breda met een 500-tons kraan de onderdelen stuk voor stuk het ruim uit. De centrumgraver, met een gewicht van 65 ton, beet het spits af. De twee halve buitenringen, die samen een diameter van 11,30 meter hebben, volgden. De schildstaart, voor het vervoer in vier delen gedemonteerd, weegt 80 ton. De belangstellenden, die met een pendelbus vanuit het Tunnelcentrum naar Sluiskil werden gebracht, kregen tekst en uitleg van technisch voorlichter Peter Nijhoff. Het graafwiel heeft zes spaken met snijmessen. Om te voorkomen dat er een dikke plak klei aan het graafwiel blijft hangen, zit middenin de centrumgraver. Deze kleinere uitvoering van het snijrad kan harder, zachter en tegengesteld draaien. De grond die uitgeboord is, wordt vermengd met water en bentoniet en afgevoerd naar de scheidingsfabriek aan de wal. Achter het graafwiel in de boormachine zit de cilindervormige schildstaart. Deze buis is 30 centimeter groter dan de diameter van de uiteindelijke tunnelbuis. Op het moment dat de schildstaart door de klei is gegaan, wordt de resterende ruimte onmiddellijk opgevuld met grout, vloeibaar beton zonder grind. Op die manier wordt de tunnel direct ingebed en vormt zich geen gevaar voor verzakkingen. Deze manier van werken wordt gebruikt omdat de Westerscheldetunnel in relatief zacht bodemmateriaal wordt aangelegd. De boormachine is gemaakt door Herrenknecht in Schwanau, Duitsland.

Met het arriveren van de eerste delen kan de Kombinatie Middelplaat Westerschelde beginnen met de montage van de eerste tunnelboormachine. In de loop van de komende twee maanden komen de rest van de delen per schip aan. Op het moment dat de eerste boor daadwerkelijk gaat draaien, begint de montage van de tweede boormachine.

Er wordt twaalf meter per dag geboord. De twee boormachines, een voor iedere tunnelbuis, zijn twee jaar onderweg om de overkant van de Westerschelde te bereiken. Naar verwachting kan het boorproces aan het begin van de zomer van start.

Tunnelcentrum ontvangt de tienduizendste bezoeker

Vlakbij de bouwput in Terneuzen opende drie maanden geleden het Tunnelcentrum zijn deuren. Het informatiecentrum, neergezet omdat uit marktonderzoek bleek dat er bij de Zeeuwse bevolking veel behoefte was aan informatie over het project, volgt door middel van een zich steeds vernieuwende expositie de bouw van de tunnel op de voet. In het Tunnelcentrum kunnen bezoekers kennis maken met de voorgeschiedenis van de Westerschelde Oeververbinding, de gebruikte technieken, het bouwterrein en de boormachine op schaal. Er zijn verschillende visuele grappen uitgehaald die samen met de interactieve computerprogramma’s het project nog verder tot leven laten komen. Sinds december is er de mogelijkheid om via een wandelroute de werkzaamheden van dichtbij te bekijken. Het Tunnelcentrum heeft zijn nut inmiddels bewezen. Nog geen honderd dagen na de opening werd de tienduizendste bezoeker in de bloemetjes gezet

Reageer op dit artikel