nieuws

Europese controle van stuw in Eems

bouwbreed

bonn ‘ De Europese Commissie wil van de Duitse overheid nadere informatie over de bouw van de stuw in de Eems bij Gandersum. Formeel dient het project ter verbetering van de infrastructuur en kustbescherming ter plaatse. Milieubeschermers echter zien de werkzaamheden, waarvan de kosten begroot zijn op bijna een half miljard gulden, als puur een cadeautje aan scheepsbouwer Meyer. De EC vraagt zich nu af of de bouw van de stuw een verkapte en ongeoorloofde subsidie is aan scheepswerf Meyer.

De werkzaamheden in het Eemsland omvatten de bouw van een stuw tussen Gandersum en Nendorp, compleet met dijken, bedrijfsgebouwen en toegangswegen. Ten behoeve van de scheepvaart worden drie wachtplaatsen aangelegd.

Het Frankfurter bouwconcern Philipp Holzmann voert de opdracht uit in samenwerking met regionale aannemers als Bunte, Neumann en Musing. De oplevering is contractueel vastgelegd op 1 april 2001.

De komst van de stuw geeft werf Meyer in Papenburg de mogelijkheid met schepen tot een vaardiepte van 8,50 meter de open zee te bereiken. Meyer heeft inmiddels al enkele bouwopdrachten voor grote schepen geaccepteerd en komt hopeloos in de problemen als de stuw niet op tijd klaar komt.

Reageer op dit artikel