nieuws

Enschede combineert bouw met gezamenlijke aanpak oude wijken

bouwbreed

enschede – Voor het eerst wordt een stadsdeel van zesduizend huizen integraal aangepakt en in een publiek-private samenwerking. In Enschede-Noord vinden nieuwbouw, herstructurering en voorzieningen op elkaar afstemming en zo nodig gefaseerd.

Onderling mogen de ontwikkelingen elkaar niet beconcurreren. Het klinkt allemaal heel logisch, maar Enschede heeft de primeur op dit gebied. Daarom kwam gisteren zowel staatssecretaris Remkes als minister Van Boxtel langs om de nu troosteloze wijken met eigen ogen te bekijken.

Gisteren is het convenant ondertekend door 27 partijen door onder meer Albert Heijn, Blokker, McDonalds, de postkantoren, uitzendbureau Randstad. Voor het eerst voelen zoveel uiteenlopende partijen zich betrokken om verloedering tegen te gaan in een publiek-private samenwerking. Het uiteindelijke doel vormt een economisch voordeel voor alle partijen. Bedrijven sponseren niet, maar zien er op termijn economisch een goed rendement.

Vervallen

Noord bestaat voor een groot deel uit leegstaande vervallen fabriekscomplexen. De textielindustrie is al weer jaren geleden weggetrokken. De woningbouw stamt uit de jaren twintig, vijftig en zestig. De sociale problemen zijn groot. Zestien procent van de bewoners leeft van een uitkering en een op de tien bewoners komt jaarlijks met een melding bij de politie.

F. de Zeeuw van Bouwfonds coordineert als voorzitter van het Overleg Platform Stedelijke Vernieuwing het hele proces. Hij heeft relatief veel tijd gestoken om alle partijen in dezelfde richting te krijgen. Dat heeft alles te maken met de omvang en complexiteit van het project waar in totaal zo’n zeshonderd miljoen gulden mee is gemoeid .

De komende tien jaar bouwen de aannemers Te Pas en Versteeg 1100 huizen op de binnenstedelijke Vinex-locatie Groot Roombeek. Riek Bakker tekende het stedenbouwkundig plan. Op de nieuwbouwlocatie komen geen nieuwe voorzieningen in de vorm van winkels en wijkcentra. Wel worden de twee bestaande winkelcentra grondig aangepakt en uitgebreid. Tegelijk wordt tien procent van de bestaande vijfduizend huizen opgeknapt en nog eens zevenhonderd huizen worden gesloopt en vervangen door vijfhonderd nieuwe huizen. De zeven betrokken corporaties verkopen vierhonderd huizen van hun bezit in de wijk.

“Het is een pilot in drievoud”, schetst De Zeeuw. “Allereerst is er een directe link tussen herstructurering en nieuwbouw. Daarnaast gebeurt de aanpak op wijkniveau in plaats van projectniveau. Ten slotte zijn het niet alleen de traditionele private partijen die zich betrokken voelen en spijkers met koppen willen slaan. Juist die drie onderdelen bij elkaar maken het bijzonder. Als we slagen in deze opzet ligt het in de bedoeling veel vaker zo te werken. De etalage is nu klaar, maar we moeten de winkel nog wel inrichten. Dus we werven nog niet actief voordat succes bewezen is.”

Rotterdam, Leiden en Den Bosch hebben zich al gemeld bij het Bouwfonds om aan een soortgelijke aanpak toe te passen voor wijken in hun gemeente.

‘De prijs van verloedering wil ik niet betalen’

enschede – Staatssecretaris Remkes vindt dat herstructurering van wijken altijd gekoppeld moet worden aan nieuwbouw in de buurt. “Ook al betekent fasering en temporisering een klein nadeel in prijs voor de individuele consument. De prijs van verloedering wens ik niet te betalen.”

De staatssecretaris liep gisteren door de troosteloze wijken in Enschede. Hij was vooral onder de indruk van de grote hoeveelheid partijen die bij de aanpak betrokken zijn. “Ik vind het inspirerend om te te zien dat zoveel partijen werken aan een adequaat antwoord. Het belang van private partijen wordt niet door alle overheden enthousiast onderkend. Nog veel te vaak zie ik een schrikreactie bij gemeenten als ze met bedrijven aan tafel moeten. Ik vind dat gemeenten verplicht het bedrijfsleven in plannen moet betrekken.” De staatssecretaris van VROM gaat dat voorschrijven in de ISV (bundeling van de subsidiestromen) “Een vrijblijvend gesprekje is dan niet voldoende.”

Remkes wil verder dat gemeenten de zittende bewoners betrekt bij herstructureringsprojecten. Ook dat wordt in het vervolg een voorwaarde voor de toekenning van subsidies. “Bijvoorbeeld in Enschede blijkt dat bewoners te overtuigen zijn met goede argumenten. Hier staan de mensen zelfs achter de sloop en vervangende nieuwbouw. Het is een fabeltje dat wijkbewoners per definitie altijd tegen alle plannen zijn.”

Reageer op dit artikel